Slechte luchtkwaliteit is niet alleen schadelijk voor de gezondheid, maar het verstoort en verzwakt ook ecosystemen, waarmee de biodiversiteit afneemt. In Nederland komen deze problemen steeds meer naar voren door de stikstofcrisis. In de Europese wetgeving voor luchtkwaliteit zijn grenswaarden opgenomen voor de uitstoot van bijvoorbeeld stikstof, ammoniak en fijnstof. Hoewel de wetgeving heeft gewerkt - de luchtkwaliteit is verbeterd - worden de limieten nog altijd overschreden. Bovendien zijn de standaarden verouderd en niet in lijn met de richtlijnen van de WHO. 

Eickhout: “Vervuilde lucht mag niet normaal worden. Als veel landen stelselmatig de huidige zwakke normen zelfs niet halen, moet de Europese Commissie ingrijpen en de normen aanscherpen om mensen hun recht op gezonde lucht te garanderen."

Ook Nederland voldoet nog altijd niet volledig aan de huidige normen, laat staan aan de WHO-richtlijnen, die met name voor fijnstof veel scherper zijn. Langs verschillende snelwegen en rondom intensieve veehouderij zijn de gezondheidsrisico’s te groot. Als de normen worden aangescherpt, heeft dat grote gevolgen. Eickhout: “In Nederland ligt nu een stikstofakkoord dat onvoldoende doet, maar daar komen de nieuwe normen voor luchtkwaliteit straks nog bovenop. Dit lijken veel partijen zich niet te realiseren. Als we kijken naar de wetgeving, dan is de intensieve veehouderij in Nederland gewoonweg niet houdbaar.’’

De Commissie komt in juni met een actieplan voor een leefomgeving vrij van giftige stoffen. Verwacht wordt dat de Commissie hierin nieuwe standaarden voorstelt, die daarna moeten worden vertaald in wetgeving. De stemming van het Europarlement is daarom belangrijk, omdat deze mede bepaalt hoe het voorstel van de Commissie eruit zal zien.