“Het Europees landbouwbeleid moet vele malen groener. Publiek geld moet naar publieke taken gaan. Het beleid hoort in het teken komen te staan van biodiversiteit, dierenwelzijn en het bestrijden van klimaatverandering,” aldus Europarlementariër Bas Eickhout. Donderdag zette de milieucommissie van het Europees Parlement een stap in die richting gezet tijdens een stemming over de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Eickhout schreef de voorstellen.

Eickhout onderhandelt nu als rapporteur namens de milieucommissie over de regels die vanaf 2021 zullen bepalen onder welke voorwaarden boeren EU-geld kunnen ontvangen. "Er staat veel op het spel, het gaat om veertig procent van het EU-budget, 365 miljard euro verdeeld over zeven jaar."

Momenteel geldt de regel: hoe meer hectares, hoe meer geld, en zonder dat er fatsoenlijke prikkelingen zijn om groener te produceren. Het Europees landbouwbeleid is daardoor een drijver achter schaalvergroting en massaproductie met schadelijke gevolgen voor het milieu. Daarnaast gaat het overgrote gedeelte van het geld naar grootgrondbezitters en multinationals die het helemaal niet nodig hebben, in plaats dat echte boeren ondersteunt worden. "Belastinggeld wordt verspild."

Voorwaarden

De milieucommissie van het Europees Parlement wil dat er betere en striktere voorwaarden komen waaronder boeren het geld kunnen krijgen. Tevens moet een groot deel gereserveerd worden voor boeren die additionele natuur- en klimaatmaatregelen nemen. En ook lidstaten moeten concrete doelstellingen gaan behalen met de wijze waarop ze het geld uitgeven. Verder scherpt de milieucommissie de manier waarop het wel of niet behalen van die doelstellingen gemeten wordt, flink aan.

Eickhout: "De stemming van vandaag is daarmee goed nieuws voor insecten, weidevolgels, houtwallen, bufferstroken, en voor de strijd tegen klimaatverandering".

"De landbouwsector heeft een groot aandeel in de drastische achteruitgang in biodiversiteit en is een aanzienlijke bron van broeikasgassen. Het Europese landbouwgeld kan een enorme steun in de rug zijn om de sector te helpen met het maken van de broodnodige omslag. Europarlementariërs hebben vandaag een goede eerste aanzet gemaakt, maar er is nog een lange weg te gaan. De volgende hobbel die overwonnen moet worden, is de stukken conservatievere landbouwcommissie."