Als de nieuwe wet van kracht wordt, moeten Europese bedrijven kunnen bewijzen dat hun productieketens geen ontbossing in de hand werken. Gebeurt dat wel, dan zijn bedrijven verplicht hiertegen op te treden. Voor een aantal sectoren heeft dit grote gevolgen, zo stelde de Commissie de volgende sectoren voor: soja, koffie, cacao, vlees en palmolie. Eickhout: “Wij hebben hier nog andere producten aan toegevoegd, zoals maïs en rubber. Ook wil de Milieucommissie dat meer bosgebieden onder de wetgeving vallen, al hadden we ook graag gebieden als savannes en moerassen toegevoegd, want nu ontstaat het risico dat het probleem zich deels verplaatst.”

Waar de Europese Commissie in haar voorstel besloot de wetgeving niet toe te passen op de financiële sector en investeerders, doet de Milieucommissie dat nu wel. GroenLinks heeft zich hier sterk voor gemaakt. Eickhout: “We moeten ons niet alleen richten op de producenten, maar ook op het kapitaal, die de verwoesting van de biodiversiteit mogelijk maakt. Als we dat niet doen, blijft een groot deel van de oorzaak blijft onaangeroerd.” 

De EU-landen stemde al eerder over het voorstel van de Commissie, onderhandelingen volgen tussen het Europees Parlement en de EU-landen volgen dit najaar.