De milieucommissie van het Europees Parlement wil dat de Europese samenwerking op energiegebied niet alleen focust op energiezekerheid, maar ook steviger inzet op duurzame energie en energiebesparing. De milieucommissie sprak zich dinsdag uit tegen het gebruik van schaliegas en pleit voor een CO2-norm die een eind moet maken aan het gebruik van kolencentrales.

“Het voorstel waar de Europese Commissie begin dit jaar mee kwam, was echt teleurstellend”, reageert Eickhout. “Het bevatte veel mooie woorden over duurzaamheid, maar die werden niet ondersteund door concrete voorstellen. In de milieucommissie proberen we dat nu recht te trekken. Zo sprak de milieucommissie zich uit tegen het boren naar schaliegas.”

Maximum aan uitstoot kolencentrales

Eickhout pleit in Brussel al geruime tijd voor het instellen van 'Emissions Performance Standard' (EPS), die stelt een maximum aan energiecentrales voor de CO2-uitstoot per opgewekte kilowattuur. Zo kunnen de meest vervuilende kolencentrales eerder gesloten worden. De milieucommissie schaart zich nu achter deze voorstellen van Eickhout.

“Het Europese emissiehandelssysteem ETS is op dit moment niet robuust genoeg om de zwaar vervuilende kolencentrales aan banden te leggen, dus moeten we extra maatregelen nemen”, legt Eickhout uit. Een strenge CO2-standaard is dan de meest voor de hand liggende oplossing.

“Dat ik steeds meer steun krijg voor deze maatregel, laat wederom zien hoe weinig visie de Nederlandse regering toont met het openen van drie nieuwe kolencentrales.”

De Europese energie-unie moet een duidelijk signaal afgeven aan investeerders om in te zetten op schoon en zuinig. Dat is de enige route om klimaatverandering tegen te gaan en tegelijkertijd minder afhankelijk te worden van dubieuze regimes zoals dat van Poetin. “Vandaag is in ieder geval weer een stapje gezet”, aldus Eickhout.