Europarlementariër Bas Eickhout: “De Europese Groenen maken zich al jarenlang hard voor het naleven van het verdrag. Vandaag hebben we een belangrijke stap gezet. Dit is niet alleen belangrijk omdat het milieu ons allemaal aangaat, maar ook omdat het essentieel is voor het vertrouwen in de Europese instituties.” 
Het Verdrag van Aarhus bepaalt sinds 1998 de internationale regels voor toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter in milieuzaken. In 2009 ondertekende ook de Europese Unie het verdrag, waardoor het verdrag ook van toepassing is op Europese instellingen. Eickhout: “Maar de EU voldoet op verschillende punten niet aan de regels. Zo kunnen individuen nu niet naar Europese instituties stappen om informatie te verkrijgen of milieuwetten aan te vechten, dat willen we veranderen.” 

Over de te zetten stappen is het afgelopen jaar druk onderhandeld. Met name de progressieve partijen willen grote stappen zetten op het gebied van transparantie en toegang tot de Europese rechter. “De christendemocraten vonden het onnodig om grote stappen te zetten, omdat mensen op nationaal niveau al naar de rechter kunnen stappen, maar ze konden niet om het progressieve blok heen. Uiteindelijk ligt er een tekst waar de meeste groepen zich in kunnen vinden. Belanghebbenden die geraakt worden door milieuwetgeving hebben straks veel meer rechten”, zegt Eickhout.

In mei stemt het voltallig parlement over de voorstellen, waarna de onderhandelingen over de uiteindelijke wettekst snel van start gaan. De Europese Commissie wil graag een akkoord voor het zomerreces, omdat in de ondertekenaars van het Verdrag van Aarhus in oktober bij elkaar komen, Europa wil dan laten zien dat ze dan volledig voldoet aan de afspraken.