Nieuwe plakbandoplossing voor Griekenland onvoldoende

De ministers van Financiën van de eurozone sloten maandagavond een voorlopige deal over Griekenland. Europarlementariër Bas Eickhout is tevreden dat het vrijgeven van de nieuwe tranche van het steunpakket niet langer wordt uitgesteld, maar is bezorgd over het ontbreken van structurele oplossingen. De verlaging van de rente en het verlengen van leningen geven Griekenland onvoldoende lucht om te herstellen.

“Opnieuw gaan de euro-ministers onder hoge druk akkoord met een kortetermijnoplossing die een acuut failliet afwendt, maar weinig structurele verbetering voor Griekenland en de eurozone zal brengen”, zegt Eickhout.

“De schuldenlast zal ook na deze plakbandoplossing het economisch herstel blijven beletten. Bedrijven zullen aarzelen in Griekenland te investeren zolang de schuld onhoudbaar hoog is en het risico van een euro-exit blijft bestaan.”

Onrealistische doelen

GroenLinks vreest dat ook de aangepaste doelen voor Griekenland niet realistisch zijn. De steun bij de Griekse bevolking voor het pakket met maatregelen zal verder afbrokkelen bij een voortdurende recessie en sociale kaalslag. Dat is funest voor Griekenland, maar staat ook het herstel van het vertrouwen in de eurozone in de weg.

Als de Euro-ministers menen dat ze Griekenland in de eurozone willen houden, ontkomen ze niet aan het kwijtschelden van een deel van de Griekse schulden, aldus Eickhout. Dan moeten ze ook zonder vertraging een EU-programma voor duurzaam economisch herstel en werkgelegenheid in Griekenland op te stellen. Daarbij hoort een harde aanpak van belastingontwijking in Griekenland én in de rest van de Europese Unie.