GroenLinks vindt dat de voorgestelde regels voor dierproeven in de nieuwe Europese wetgeving tekort schieten. Het Europees Parlement stemt volgende week over de nieuwe wetgeving. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout vindt dat de Europese Unie moet meer doen om het aantal dierproeven terug te dringen.

Update woensdag: Helaas heeft het Europees Parlement in stemming de wijzigingsvoorstellen van de groenen verworpen. Hierdoor hebben EU-lidstaten niet langer de vrijheid hebben om strengere regels voor dierproeven aan te nemen dan in de richtlijn staat.

Jaarlijks worden in de EU meer dan 12 miljoen dieren onderworpen aan vaak pijnlijke experimenten, bijvoorbeeld om de veiligheid van medicijnen, chemicaliën of voedsel te testen. De Europese richtlijn die bepaalt onder welke voorwaarden dieren mogen worden gebruikt voor onderzoek dateert uit 1986 en is dringend aan modernisering toe.

Alternatieven voor dierproeven

De voorgestelde nieuwe richtlijn verbetert de controle op bedrijven en instellingen die proefdieren fokken, verhandelen of gebruiken. Maar het voorschrift om alternatieve testmethoden te gebruiken - zonder dieren - wanneer die beschikbaar zijn, is minder dwingend geformuleerd dan in de oude richtlijn. GroenLinks-europarlementariër Bas Eickhout is daarover zeer teleurgesteld:

“Dit is een gemiste kans om dierenleed terug te dringen en de kwaliteit van het onderzoek te verbeteren. De voorgestelde regels miskennen de vooruitgang die is gemaakt bij het ontwikkelen van alternatieven door dierproeven. Deze alternatieve testmethoden, waarbij bijvoorbeeld celkweken van menselijk weefsel worden gebruikt, blijken vaak betrouwbaarder te zijn dan dierproeven.”

Nationale koplopers

Onder de bestaande richtlijn hebben lidstaten van de EU de vrijheid om strengere regels voor dierproeven aan te nemen. De voorgestelde richtlijn verbiedt dat. Ook met die bepaling heeft Eickhout grote moeite:

“Deze beperking van de nationale beleidsvrijheid dient geen zinnig doel. Dieren worden het slachtoffer van het gelijkschakelingsdogma van de interne markt. De geschiedenis laat zien hoe belangrijk het is dat lidstaten voorop durven lopen. Zonder nationale koplopers zouden veel Europese regels voor dierenwelzijn, zoals het verbod op dierproeven voor cosmetica, nooit tot stand zijn gekomen.”

De Groene fractie in het Europees Parlement, waar GroenLinks deel van uitmaakt, heeft amendementen ingediend op de voorgestelde richtlijn. Deze beogen een impuls te geven aan alternatieve testmethoden, strengere nationale regels toe te staan en het gebruik van primaten (mensapen en halfapen) verder aan banden te leggen.