De Euronormen reguleren de uitstoot van schadelijke stoffen van auto’s, bussen en vrachtwagens, zoals fijnstof en stikstofdioxide. De huidige Euro 6-normen zijn na bijna tien jaar sterk verouderd. Eickhout: “Inmiddels rijden er auto’s op de weg die zelfs beter dan de norm presteren: de technieken zijn ruim aanwezig om de uitstoot snel te verminderen. Ook in China en de VS zijn verschillende normen inmiddels aangescherpt. De Commissie geeft de industrie echter een vrijgeleide om dit decennium vrijwel niets te doen aan de uitstoot van benzine- en dieselvoertuigen.” 

Het voorstel was eigenlijk al voorzien voor vorig jaar, maar werd steeds zonder duidelijke reden uitgesteld. Ook is het sterk afgezwakt. Eickhout: “De auto-industrie weet dat ze in 2035 volledig zal elektrisch moet zijn en heeft die kaart heel effectief ingezet om te voorkomen dat ze tot die tijd nog iets extra’s moet investeren in een schone verbrandingsmotor. Hierdoor zullen nu miljoenen vervuilende auto’s extra op de weg komen, terwijl zelfs de Commissie eerder al heeft gesteld dat auto’s hierdoor nauwelijks duurder zouden worden. Daarbij is voorkomen nog altijd goedkoper dan genezen.”

Nu het voorstel is gepresenteerd, zullen het Europarlement en de lidstaten zich erover buigen. Eickhout onderhandelt hierbij namens de Europese Groenen.