Noodplan voor Griekenland maakt de euro sterker

Het is een goede zaak dat de leiders van de eurolanden het toch nog eens zijn geworden over een noodplan voor het geval dat Griekenland in acute financiële problemen komt. Europa toont hiermee haar vastberadenheid om de euro te verdedigen tegen speculanten én tegen spilzuchtige nationale politici. Daar wordt de euro sterker van.

"Het is begrijpelijk dat belastingbetalers zich zorgen maken dat ze zouden moeten opdraaien voor onverantwoord begrotingsbeleid van Griekenland", zegt Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks. "Maar met het noodplan dat nu op tafel ligt, kan Athene hoogstens leningen krijgen van de andere eurolanden. Dat geld komt weer terug, mét rente."

"Het is kortzichtig om te zeggen dat andere eurolanden zoals Nederland niets met de Griekse problemen te maken hebben en om alleen naar het Internationaal Monetair Fonds te wijzen", vind Eickhout. "Het IMF kan een aanvullende rol spelen, maar het is van groot belang voor de geloofwaardigheid van de euro dat Europa zelf in staat is de stabiliteit van haar munt te garanderen. Daarom is het goed dat de leiders van de eurolanden hebben afgesproken (pdf) dat zij zelf instaan voor het merendeel van eventuele leningen aan Griekenland."

Als Griekenland zich genoodzaakt ziet om gebruik te maken van het financiële vangnet, dan moeten het land strenge hervormingen en progressieve belastingheffing worden opgelegd. Het is onvermijdelijk dat dit pijnlijk zal zijn voor de Grieken, constateert Eickhouts collega Marije Cornelissen:

"De begroting van Griekenland en met name de absurde uitgaven aan defensie moeten worden herzien. Alleen met grondige hervormingen in het pensioensstelsel en de sociale zekerheid, met effectieve corruptiebestrijding en belastinginning, kan worden voorkomen dat toekomstige generaties opnieuw met harde bezuinigingen geconfronteerd worden. Tegelijk moeten de EU-voorwaarden ruimte laten om de allerarmste Grieken te ontzien", aldus Cornelissen.

De moeilijkheden die de eurozone beleeft, tonen aan dat de Europese Unie meer politieke coördinatie nodig heeft van het economische beleid, zoals GroenLinks al bij de oprichting van de muntunie heeft bepleit. Brussel moet falende nationale politici tot de orde kunnen roepen. Eickhout en Cornelissen hopen dat de aangekondigde taskforce van Raadsvoorzitter Van Rompuy met ambitieuze voorstellen daartoe zal komen.