Onderhandelingen over biobrandstoffen eindigen in teleurstelling

De milieucommissie van het Europees Parlement keurde dinsdag een akkoord de Europese milieuministers over het gebruik van biobrandstoffen goed. GroenLinks stemde tegen omdat de twee doelstellingen die deze wetsherziening voor ogen had, namelijk geen schade voor het klimaat en geen voedsel in de tank, niet gehaald zijn.

Europarlementariër Bas Eickhout is ontstemd: “Wij willen geen voedsel in de tank en daarnaast mogen biobrandstoffen niet schadelijk zijn voor het klimaat. Dit voorstel biedt voor beide problemen geen oplossing.”

Voedsel in de brandstoftank

Het nieuw afgesproken beleid zorgt ervoor dat nog steeds voedsel in de brandstoftank zal verdwijnen en dat leidt onder andere tot stijgende voedselprijzen en voedselschaarste in ontwikkelingslanden. Daarnaast zijn er veel biobrandstoffen die voor extra CO2-uitstoot zorgen omdat ze veranderingen in landgebruik (ILUC) veroorzaken. EU-landen hoeven deze uitstoot niet mee te tellen bij het behalen van hun klimaatdoelstellingen, wat het aantrekkelijk maakt om in schadelijke biobrandstoffen te blijven investeren.

Gevestigde belangen

Eickhout is niet te spreken over de opstelling van de EU-landen en de onderhandelingstactiek van het Europees Parlement, dat in eerste instantie een goede uitgangspositie had. “Iedereen die bij de deal betrokken is geweest, weet hoe schadelijk het huidige beleid is en toch weigeren ze het te veranderen. Gevestigde belangen, onder andere in de landbouwsector, wordt de hand boven de hoofd gehouden.”

Eickhout: “Het klimaat, de belastingbetaler en de meest weerloze mensen op deze wereld zijn de dupe van dit besluit.”

Deze afspraken lopen tot 2020, dus het zal nog een paar jaar duren voordat we weer een kans krijgen om het tij te keren.