“Het is weer eens duidelijk geworden dat er wat te kiezen valt op 23 mei.” Europarlementariër Bas Eickhout reageert op de stemming over het Europees landbouwbeleid, afgelopen dinsdag in de landbouwcommissie van het Europarlement. 

Eickhout: “Dit laat het verschil zien tussen milieubelangen en de belangen van de intensieve landbouw. Het laatste woord is gelukkig nog niet gezegd over dit belangrijke dossier. Na de verkiezingen gaan we het milieu laten tellen.”

Hervorming

Momenteel is Europa bezig om de regels vast te stellen die vanaf 2021 zullen bepalen onder welke voorwaarden boeren EU-subsidie kunnen ontvangen. “Er staat veel op het spel, het gaat om zo'n 30 procent van het EU-budget, 365 miljard euro verdeeld over zeven jaar”, legt Eickhout uit.

Momenteel geldt de regel: hoe meer hectares, hoe meer geld, en zonder fatsoenlijke stimulans om groener te produceren. Het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zet daardoor aan tot schaalvergroting en massaproductie. En dat heeft schadelijke gevolgen voor het milieu. Daarnaast gaat het overgrote gedeelte van het geld naar grootgrondbezitters en multinationals, in plaats dat echte boeren ondersteund worden. Belastinggeld wordt verspild.

“Het is moeilijk te geloven, maar een meerderheid van de Europarlementariërs in de landbouwcommissie kiest voor een verslechtering van de status quo”, aldus Eickhout.

Een meerderheid in de landbouwcommissie wil:

  • De zwakke eisen waaraan boeren moeten voldoen om de standaard betalingen te krijgen, verder uithollen.
  • Amper geld apart zetten voor boeren die meer voor milieu en klimaat willen doen. 
  • De maatregel die de Europese Commissie heeft voorgesteld om een iets eerlijker GLB te krijgen, een plafond op de betalingen per bedrijf, compleet nutteloos maken.
  • Reclames voor vlees en wijn met miljoenen euro's blijven subsidiëren.

Milieucommissie

Ruim een maand geleden liet een meerderheid van de milieucommissie van het Europees Parlement, onder leiding van Eickhout, juist zien compleet de andere kant op te willen.

Eickhout: “Het voltallige Europarlement zal zich niet meer over de kwestie kunnen uitspreken voor de verkiezingen. De verkiezingen hebben daardoor een heel directe invloed op het verdere verloop van dit beleidsdossier.”

Wat GroenLinks betreft is het duidelijk. Publiek geld moet naar publieke taken gaan. Het landbouwbeleid hoort in het teken te staan van biodiversiteit, dierenwelzijn, het bestrijden van klimaatverandering en echte boeren. 

“Als het op een concrete stemming aankomt, tonen de conservatievere politici daar echter heel anders over te denken”, concludeert Eickhout.