Climatemoment: We hebben een klimaatakkoord

Ook Europa komt afspraken Parijs over klimaat niet na

"Je kunt Trump de maat nemen, maar wanneer je zelf niet de afspraken van Parijs haalt dan grenst dat aan hypocrisie.” Dat stelt Europarlementariër Bas Eickhout voorafgaand aan de onderhandelingen over de zogenaamde Effort Sharing Regulation (ESR).

Deze wetgeving omvat nationale reductiedoelstellingen voor de uitstoot van broeikasgassen in sectoren die niet onder het Europees emissiehandelssysteem (ETS) vallen, zoals landbouw en transport. Het Europarlement scherpte het oorspronkelijke Commissievoorstel aan, maar de verwachting is dat de EU-landen de doelstellingen verder willen afzwakken.

Eickhout vindt de aanscherpingen een verbetering, maar er had meer ingezeten als de christendemocraten niet vol op de rem waren gaan staan: “Weliswaar doen we het als Europa beter dan Trump, maar nog steeds doen we volstrekt onvoldoende om de afspraken van Parijs na te komen. Dan is meer ambitie nodig.”

De Eu-landen moeten hun positie nog bepalen voordat de onderhandelingen tussen EU-landen en Europarlement over de uiteindelijke wetstekst kunnen beginnen. De lidstaten proberen het voorstel echter aan alle kanten verder af te zwakken. “Dat terwijl ze tegelijkertijd Trump de les lezen over het belang van Parijs,” aldus Eickhout. “Op zich terecht natuurlijk. Terugtrekken uit het Parijsakkoord is waanzin. Maar het wordt hypocriet wanneer we het akkoord zelf niet serieus nemen. Dat is echter precies wat we momenteel overal zien gebeuren zodra het op concrete actie aankomt.”

De nationale CO2-reductiedoelstellingen voor niet-ETS-sectoren die we nu bespreken, zijn ver van voldoende om de doelstellingen van het Parijs-akkoord te halen. Het gaat om een O2-reductiedoelstelling van min dertig procent voor de EU als geheel in 2030, terwijl de sectoren waarvoor de doelstelling geldt op minstens min 95 procent in 2050 moeten zitten.

Daar blijft het echter niet bij, constateert Eickhout. Overal worden mazen in de wet gecreëerd die de nationale doelstellingen in werkelijkheid nog eens veel lager maken dan ze op papier lijken. Ook Nederlandse politici doen daar aan mee. Dat is onder andere te zien aan het stemgedrag in de Tweede Kamer op moties die de Nederlandse regering oproepen zich in te zetten om de mazen te dichten, te vergroten, of de haalbaarheid van de reeds enorm lage doelstelling in twijfel trekken.

Eickhout: "Het frappante is dat negatief stemgedrag vaak komt van politieke partijen die telkens beweren dat het klimaatbeleid volledig Europees geregeld moet worden. De redenering is dat enkel wanneer de EU meer doet, we in Nederland meer kunnen doen. Dan is het heel teleurstellend om te zien dat juist die partijen toestaan dat Europees klimaatbeleid verder verwaterd wordt.”

De milieuministers bespreken de nationale klimaatdoelstellingen voor niet-ETS sectoren op maandag 19 juni, maar zullen zullen naar verwachting nog geen definitief onderhandelingsmandaat afspreken.