Op weg naar de toekomst

Het is duidelijk dat er zaken fout zijn gegaan. Daarom is het tijd voor een nieuwe start. Dat gaat niet zomaar. Wat gebeurt er allemaal en hoe kun je meedoen?
De commissie-Van Dijk evalueerde de verkiezingsuitslag, en vroeg onder andere de leden naar hun mening. Ook organiseren we overleg met de leden tussen de presentatie van het rapport (25 januari) en het congres (3 maart). Op het congres besluiten de leden over de lessen die we moeten trekken en kiezen zij een nieuw bestuur. De Tweede Kamerfractie speelt natuurlijk ook een rol bij deze nieuwe start, onder andere via ledengesprekken. De site van het Wetenschappelijk Bureau biedt ruimte aan een open discussie.

Discussie: 'Op weg naar de toekomst'

Download 'GroenLinks in beweging, voorstellen van het interim-partijbestuur', januari 2013

Het interim-partijbestuur gaat aan de slag met de evaluatie van de verkiezingsuitslag door de commissie-Van Dijk. Op basis van de aanbevelingen en conclusies van de evaluatiecommissie formuleert het interim-partijbestuur voorstellen waarover de leden kunnen besluiten tijdens het ledencongres op 3 maart. Voordat het zover is, wil het interim-bestuur eerst een open discussie voeren over de voorstellen, zowel via bijeenkomsten in het land als online.

Om de uitvoering van een aantal van de voorstellen mogelijk te maken is ook op een aantal punten een wijziging van de Statuten en/of het HR nodig. Hiervoor worden ook voorstellen gedaan aan het congres. Lees hier de details.

Bijeenkomsten in het land

Het interim-bestuur trekt het land in om te horen wat de leden van de voorstellen vinden. Locaties, data en tijden vind je via groenlinks.nl/agenda.

Brabant (Breda): 5 februari
Brabant (Den Bosch): 6 februari
Drenthe (Assen): zaterdag 9 februari
Dwars (Utrecht): zaterdag 16 februari
Flevoland (Lelystad): zaterdag 9 februari
Fryslân (Akkrum): dinsdag 12 februari
Gelderland (Arnhem): zaterdag 2 februari
Gelderland (Nijmegen): donderdag 14 februari
Groningen (Groningen): vrijdag 1 februari
Limburg (Roermond): zaterdag 23 februari
Noord-Holland (Amsterdam): zaterdag 16 februari
Noord-Holland (Alkmaar): zaterdag 9 februari
Noord-Holland (Amstelveen): dinsdag 5 februari
Noord-Holland (Beverwijk): woensdag 13 februari
Noord-Holland (Purmerend): maandag 11 februari
Overijssel (Deventer): zaterdag 16 februari
Utrecht (Utrecht): donderdag 31 januari
Zeeland (Goes): dinsdag 19 februari 
Zuid-Holland (Delft): zaterdag 23 februari

De meeste bijeenkomsten worden per provincie georganiseerd. Als GroenLinks-lid word je daarom door de provinciale afdeling uitgenodigd. Op de provinciale websites staan binnenkort de locaties, tijden en welke bestuursleden bij welke bijeenkomsten aanwezig zijn. In principe organiseert elke provincie minstens één bijeenkomst.

Online inbreng

Onderzoek evaluatiecommissie-Van Dijk

Download het rapport 'Terug naar de Toekomst', commissie-van Dijk, januari 2013:

 

Een commissie onder voorzitterschap van Nel van Dijk deed onderzoek naar de verkiezingsuitslag. Leden zijn Febe Deug, Olof van der Gaag, Wim Hazeu, Hans Paul Klijnsma en Ida Sabelis (wie zijn zij?). 
De commissie presenteerde eind januari een rapport met conclusies en aanbevelingen.

Het onderzoek omvatte:

  • kiezersonderzoek,
  • ledenonderzoek,
  • media-analyse,
  • verwerken van input per mail,
  • zes focusgroep-bijeenkomsten met groepen leden en veel gesprekken met individuele leden en met groepen binnen GroenLinks. Voor deze onderzoeksgesprekken heeft de commissie zelf gericht mensen/groepen uitgenodigd.

Lees ook

Blogs van Nel van Dijk 'Op weg naar de toekomst'

"Slagvaardigheid en invloed leden nodig"

In gesprek met Bram van Ojik

Fractievoorzitter Bram van Ojik heeft in totaal tien gesprekken in kleine kring gevoerd (eind oktober/begin november). Hij sprak met ruim honderd leden en opzeggers over hun visie op GroenLinks. Hij noemt deze geprekken "prettig en erg nuttig". Bram publiceerde eind november de ideeën die hij bij de gesprekken heeft opgedaan en de plannen die hij heeft voor een vervolg.

Lees ook

Blogs van Bram van Ojik 'Op weg naar de toekomst'

Mail: ideeën, hartenkreten en analyses

Direct na de verkiezingen hebben we, mede met het oog op de evaluatie door de commissie-Van Dijk, een mailbox en een formulier geopend. Daar konden leden, afdelingen en werkgroepen hun ideeën, hartenkreten en analyses over de verkiezingsuitslag kwijt. Er zijn ruim duizend reacties binnengekomen. Het formulier is inmiddels gesloten.

Online: discussie en analyse

Op de site van Bureau de Helling, Wetenschappelijk Bureau GroenLinks, vind je blogs en artikelen over de koers van GroenLinks: hoe groen, links en/of vrijzinnig zou de partij moeten zijn? Meng je in het debat door een opinieartikel (1500 w) of blog (800 w) te sturen naar de webredactie van De Helling: scurvers@groenlinks.nl. Of reageer op de stukken van andere GroenLinksers. Meer informatie

En verder...

 

Tournee partijbestuur en afdelingsvergaderingen

Veel afdelingen hebben in de herfst ledenvergaderingen georganiseerd waar werd gesproken over de uitslag van de verkiezingen. Het interim-partijbestuur is bij diverse van deze bijeenkomsten aanwezig geweest.

Samenstelling commissie-Van Dijk

Voorzitter

Nel van Dijk
Van Dijk (1952) is plaatsvervangend directeur van ProDemos - huis voor democratie en rechtsstaat. Van 1987 tot en met 1998 was ze lid van het Europees Parlement, eerst voor de CPN en later voor GroenLinks. Van Dijk is voorzitter van de referendumcommissie van GroenLinks en daarmee verantwoordelijk voor de uitvoering van de lijsttrekkerverkiezingen in 2009 (Europarlement) en 2012 (Tweede Kamer).

Leden

Febe Deug
Adjunct-directeur Openschoolgemeenschap Bijlmer
Febe was daarvoor als organisatieadviseur en trainer jarenlang werkzaam voor De Beuk Organisatieadvies. Binnen GroenLinks actief als partijbestuurder (2003-2005) en lid van diverse (kandidaten)commissies.

Olof van der Gaag
Manager Communicatie & Fondswerving Natuur & Milieu
Olof werkte van 1998 tot 2007 voor de Tweede-Kamerfractie van GroenLinks, eerst als beleidsmedewerker onderwijs, later als politiek coördinator. Daarvoor vice-voorzitter LSVb.

Wim Hazeu
Directeur-bestuurder Wonen Limburg, lid Aedes
Oud-gemeenteraadslid en ex-wethouder Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit te Maastricht. Hiervoor werkzaam bij de Provincie Limburg en jarenlang actief voor de Vereniging Milieudefensie.

Hans Paul Klijnsma
Projectleider Groninger Forum, bestuurslid Natuur en Milieufederatie Groningen
Van 1996 tot 2010 lid van de Groningse gemeenteraad, oud lid partijraad en oud bestuurslid (penningmeester) afdeling Groningen.

Ida Sabelis
Universitair docent cultuur, organisatie en management bij de afd. Organisatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam, fractievoorzitter GL-Heemstede
Ida was eerder werkzaam als trainer en consultant, medeoprichter Kantharos, bureau voor diversiteit in organisaties. Betrokken bij initiatief voor duurzame landbouw.

 

Foto Nel van Dijk: © ANP FOTO 2012/Foto: Jeroen Jumelet