Miguel Arias Cañete
Miguel Arias Cañete

Overzicht van belangenverstrengeling kandidaat-eurocommissaris Cañete

Friends of the Earth Europe publiceerde dinsdag een overzicht met daarin alle vermeende gevallen van belangenverstrengeling door kandidaat-eurocommissaris Miguel Arias Cañete (Klimaat). We publiceren hier een Nederlandse vertaling, de Engelse pdf is onderaan beschikbaar.

De linkjes naar de bronnen zijn in het Spaans.

Tijdlijn met vermeende gevallen van belangenverstrengeling door kandidaat-eurocommissaris Miguel Arias Cañete (Klimaat)

1992: Als Europarlementariër informeert Cañete naar regelgeving voor de import van voertuigen naar de EU.

1993: Cañete wordt bestuurslid van autodealer Italcar España, gespecialiseerd in de import van voertuigen naar de EU.

1996: Cañete stelt parlementaire vragen over monopolies in de markt voor autoreparaties en hij plant initiatieven voor de Europese Commissie op dat beleidsterrein. In zijn opgave van financiële belangen laat Cañete na om zijn bestuurslidmaatschap van Italcar España te noemen.

1996: Als Europarlementariër strijdt Cañete voor Europese subsidies op het fokken van stieren, terwijl zijn vrouw eigenaar is van een bedrijf dat stieren fokt. Het bedrijf wordt nu geleid door zijn twee zonen.

2001: Nieuws komt naar buiten dat Cañete zijn functie in verschillende bedrijven niet heeft opgegeven in zijn opgave van financiële belangen als Spaans parlementariër, inclusief zijn belangen in Italcar España, twee gokbedrijven en een agriculturele holding. Cañete verklaart dat hij de Spaanse anticorruptiewetgeving niet heeft geschonden omdat hij bestuurslid werd zonder daarvan op de hoogte te zijn.

2001: Als landbouwminister in Spanje, spreekt Cañete met de branchevereniging van stierenfokkers, ondanks zijn verklaring dat hij zich niet zou bezighouden met dat onderwerp vanwege de belangen van zijn vrouw in die sector.

2002: Cañetes vrouw moet getuigen voor een Spaans parlementair onderzoek op verdenking van het ontvangen van bevoorrechte toegang tot informatie over Europese landbouwsubsidies via haar man (toen Spaans minister van Landbouw).

2004: Cañete biedt aan de Amerikaanse overheid aan om bij Spaanse Europarlementariërs te lobbyen voor GMO-wetgeving.

2008: Het olietoeleveringsbedrijf Petrolífera Dúcar – waar Cañete bestuursvoorzitter van is – wint een concessie van de overheid om op overheidsgrond te mogen werken. The concessie geeft toegang tot een brandstofmarkt ter waarde van honderden miljoenen euro.

2011: Het oliebedrijf Petrologis Canaris – waar Cañete bestuursvoorzitter van is – sluit een contract ter waarde van 41.000 euro met de overheid van de Canarische eilanden om overheidsinstellingen van brandstof te voorzien.

2012: Als Cañete opnieuw minister van Landbouw en Milieu wordt, zet hij in zijn verklaring van financiële belangen dat de bedrijven Petrolífera Dúcar en Petrologis Canarias geen directe of indirecte relaties met de publieke sector hebben.

2012: Cañete hervormt als minister van Milieu de kustwet, die wet ontvangt veel kritiek omdat het private belangen zou voortrekken ten koste van de bescherming van het milieu. Tussen 2009 en 2011 was Cañete bestuurslid van het grote vastgoed- en bouwbedrijf Bami Newco. Cañetes vrouw en familie hebben nog steeds belangen in de vastgoedsector.

2014: Het contract tussen de overheid van de Canarische eilanden en Petrologis Canaris wordt ontdekt. Cañete beweert dat hij niet op de hoogte was van de onderhandelingen over het contract – ondanks dat hij in die tijd bestuursvoorzitter van het bedrijf was.