Na een jaar van onderzoek stemde de enquêtecommissie Dieselgate woensdag over de conclusies en aanbevelingen in haar eindrapport. Europarlementariër Bas Eickhout was een van de initiatiefnemers van de enquête: “Het is een sterk rapport geworden, dat zeer kritisch is op de rol van lidstaten en Europese Commissie in het hele schandaal.” Eickhout wist op een paar punten het rapport nog verder aan te scherpen.

“De EU-landen lieten na om Europese wetgeving correct uit te voeren”, legt Eickhout uit. “Ze vergaten om bij het testen van auto’s het doel van wetgeging in het oog te houden: namelijk de uitstoor van auto’s op de weg in te perken, in plaats van alleen bij laboratoriumtests.”

Tegelijkertijd was de Europese Commissie duidelijk nalatig in het toezicht op de correcte uitvoering  van de Europese wetgeving, zelfs nadat er verschillende duidelijke signalen waren dat sjoemelsoftware mogelijk gebruikt werd.

Eickhout: “Ook het feit dat al die jaren geen enkele poging werd gedaan om de auto’s die teveel uitstootten - en dus niet conform de wet zijn - van de Europese wegen te houden, duidt op een onverantwoord passieve rol van de Europese Commissie.”

Onafhankelijke controle

Meer dan tien jaar lang lag de verantwoordelijkheid voor handhaven van emissienormen bij de EU-landen en bij de Europese Commissie. Eickhout concludeert dat nu duidelijk is zijn dat zij niet in staat zijn tot onafhankelijke controle. Hij pleit voor een onafhankelijk agentschap dat er toezicht op kan houden dat auto's op de Europese wegen voldoen aan de uitstootlimieten vastgelegd in Europese wetgeving, en die zelf bijkomende controles op auto’s kan uitvoeren, los van alle belangenverstrengeling. Onderzoek wees immers uit dat EU-landen hun eigen auto-industrie in bescherming nemen, ook bij vermoeden van misbruik.

Eickhout: “Nieuwsberichten van de afgelopen dagen tonen aan dat het ontwijken van emissienormen een wijdverspreid fenomeen is dat verder gaat dan alleen bij autofabrikanten. Onafhankelijk Europees toezicht is noodzakelijk om dit soort schandalen tegen te gaan.”

Eickhout hoopt dan ook dat zijn collega’s in het Europarlement ook daad bij het woord voegen als bij de herziening van de wetgeving van de typegoedkeuring van auto’s zo’n plan voor een agentschap op tafel komt.