De Europese Commissie maakte maandag de details bekend voor het gebruik van Europese persoonsgegevens in de Verenigde Staten. Nieuwe afspraken waren nodig, omdat het Europees Hof van Justitie in oktober de bestaande Safe Harborregeling ongeldig verklaarde. Die was namelijk in strijd met de Europese verdragen, vooral omdat Amerika de gegevens gebruikte voor massasurveillance. Volgens Judith Sargentini, Europarlementariër voor GroenLinks schieten de nieuwe afspraken echter ernstig tekort.

“Massasurveillance blijft toegestaan en nieuw onafhankelijk toezicht is niet onafhankelijk. Dit schild voor de privacy van Europeanen lijkt niet meer dan een schaamlap.”

Volgens Sargentini is het Privacy Shield een tijdbom onder het trans-Atlantisch dataverkeer.

“De rechten van Europeanen hebben te lijden onder de voortdurende schending van onze vrijheden door de VS. Het is me dan ook een raadsel waarom de verantwoordelijke eurocommissaris dit als een overwinning verkoopt.”

Het Europees Hof heeft duidelijk gezegd dat massasurveillance nooit acceptabel is, maar de VS geeft in deze documenten toe dat ze daarmee gewoon doorgaan. “Ik zie van mijlenver aankomen dat het Hof een volgende keer een veel stevigere uitspraak doet en het dataverkeer meteen laat stilleggen”, zegt Sargentini. “Daarmee creëert de Europese Commissie een explosieve situatie, in plaats van dat ze werkt aan een effectieve oplossing voor een belangrijk probleem.”

Sargentini zet ook grote vraagtekens bij de benoeming van een ombudspersoon door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Die moet gaan zorgen voor de afhandeling van klachten van Europese burgers over onder meer spionage, maar is onvoldoende neutraal. “Volgens de Europese Commissie is deze ombudspersoon onafhankelijk van de inlichtingendiensten. Dat is mooi, maar niet genoeg – de ombudspersoon moet volledig ongebonden zijn, dus ook van de Amerikaanse regering.”