Politie moet pilot starten met stopformulieren

Etnisch profileren door de politie moet stoppen. GroenLinks zal een motie indienen voor invoering van 'stopformulieren'. Hierop moeten agenten aangeven waarom ze iemand staande houden. Ervaringen in het buitenland laten zien dat stopformulieren deze vorm van discriminatie effectief tegengaan.

Etnische minderheden worden vaker spontaan gecontroleerd door de politie. Agenten combineren, bewust of onbewust, uiterlijke kenmerken van mensen met beelden over stereotype daders zonder dat daar concrete aanleiding toe is. Dit etnisch profileren is een vorm van discriminatie en in strijd met basale mensenrechten. Het heeft grote impact op mensen als zij vaker onterecht staande gehouden worden: zij voelen zich crimineel behandeld en buitengesloten. Ook is etnisch profileren een weinig effectieve manier om misdaden op te sporen. Dus zonde van de politiecapaciteit.

Amnesty luidde in 2013 al de noodklok over etnisch profileren. We moeten nu constateren dat het niet gelukt is om etnisch profileren uit te bannen.

Linda Voortman: “Ik weiger me daarbij neer te leggen en dien daarom een motie in. De politie moet zo snel mogelijk een pilot starten met zogenaamde 'stopformulieren', waarop geregistreerd wordt wie er staande wordt gehouden en waarom. Hierdoor gaan agenten bewuster handelen: wie wordt gecontroleerd? Is er een duidelijke aanleiding? Zou een ander ook staande gehouden zijn? Het succes van stopformulieren is in het Verenigd Koninkrijk en Spanje bewezen. Reden genoeg om in Nederland ook een pilot te starten.”

In het Verenigd Koninkrijk werden etnische minderheden eerst zeven keer vaker aangehouden. Inmiddels is dat afgenomen tot vier keer. Het invullen van een stopformulier gaat vlot op de diensttelefoon. De tijd die dit kost wordt ruim ingehaald doordat het totaal aantal aanhoudingen is gedaald en het percentage controles waaruit aanhoudingen volgt, is gestegen. De bureaucratie is niet toegenomen in de voorbeeldlanden: de politie werkt zelfs efficiënter en effectiever.

Meer lezen? Bekijk hier ons standpunt over discriminatie.