GroenLinks werkt op veel plekken samen met links-progressieve partijen. Die samenwerking en het bundelen van progressieve krachten is belangrijk, omdat de maatschappelijke uitdagingen rondom klimaatverandering en sociale ongelijkheid groot zijn en we te maken hebben met politieke versnippering. Rechts-conservatieve partijen overstemmen nog te vaak het groene en linkse geluid.  

Er wordt al lang gepraat over linkse samenwerking. Op de afgelopen congressen bij GroenLinks zijn iedere keer moties voorbij gekomen die pleitten voor meer samenwerking op links. Ook zijn er regelmatig ledengesprekken en bijeenkomsten georganiseerd. Leden kunnen zich in dit referendum uitspreken over een al dan niet gezamenlijke Eerste Kamerfractie met de PvdA. Om te zien of de partijen door deze verdergaande samenwerking inderdaad krachtiger worden.

De leden van de PvdA stemmen op hun congres op 11 juni ook over de invulling van de samenwerking met GroenLinks richting Eerste Kamerverkiezingen. Als de leden hiermee instemmen betekent dit ook een gezamenlijke inhoudelijke inzet en een gezamenlijke campagne.