Centraal staat het doel om onafhankelijker te worden van landen als China door als Europa een sterkere positie in te nemen in de hele grondstofketen. Zo moet 15% van de strategisch belangrijke grondstoffen gewonnen worden door recycling. Eickhout: “Meer ambitie op recycling is cruciaal, juist daarom ben ik teleurgesteld dat de Commissie niet meer doet. Niet alleen is 15% te weinig en niet bindend, ook in de uitwerking van deze ambitie schiet het voorstel tekort. Circulariteit komt alleen van de grond via verplichtingen, zoals bij het gebruik van gerecyclede materialen in producten. Daar moeten we echt nu mee aan de slag.”

De Commissie heeft verschillende grondstoffen aangemerkt als van strategisch belang en een doel gezet om tegen 2030 10% van die grondstoffen in Europese mijnen te winnen. Ook moeten er snellere vergunningsprocedures komen voor belangrijke projecten. Eickhout: “Ik snap de noodzaak om ook binnen Europa te kijken of we meer van dit soort grondstoffen kunnen winnen en dat snel te doen. Maar er spelen ook andere belangen, zoals natuur en de rechten van omwonenden. Sneller vergunnen mag zeker niet betekenen dat die worden vergeten.”

Naast de wet voor kritische grondstoffen werd ook wetgeving voor het versnellen van de transitie naar een klimaatneutrale industrie gepresenteerd waarin onder meer criteria voor openbare aanbesteding van groene technologieën zijn opgenomen. Deze twee voorstellen moeten nu door de Raad en het Parlement behandeld worden.