Deze herfst is in het hele land door GroenLinksers gediscussieerd over hoe de partij wil omgaan met het geven van steun aan militaire interventies. Deze partijbrede discussie heeft geleid tot een aantal uitgangspunten, een afwegingskader. Het laatste woord was aan de leden: in een referendum mochten zij laten weten of zij dit de juiste afwegingen vonden voor onze volksvertegenwoordigers, als zij besluiten over het al dan niet steunen van een militaire interventie. De uitslag: bijna 87% steunde het afwegingskader.

Marjolein Meijer (partijbestuur, Internationaal secretaris): "Het afwegingskader is gebaseerd op uitvoerige discussies met leden, en we hebben vervolgens ons best gedaan om hun mening zo goed mogelijk te verwoorden. Je mag dan verwachten dat we dat goed hebben gedaan en dat de leden zich dus kunnen vinden in het resultaat. Het is natuurlijk wel een hele mooie uitslag."

Partijvoorzitter Rik Grashoff: "Ik ben best trots op het succes van het eerste politieke referendum in de geschiedenis van GroenLinks. Ik wil de provinciale afdelingen bedanken voor de ledenbijeenkomsten die ze georganiseerd hebben, en natuurlijk ook de leden die duidelijk hebben laten merken dat dit een onderwerp is waar ze graag over meepraten."

De uitslag is bekendgemaakt door de referendumcommissie op 16 december tijdens een openbare bijeenkomst op het Landelijk Bureau in Utrecht. De opkomst bedroeg 24,9%. Van de uitgebrachte stemmen was 86,7% vóór, 13,3% tegen.

Na de bekendmaking van de uitslag bood een groep leden een manifest aan "Tegen internationaal zinloos geweld" (eerder al gepubliceerd als bijdrage aan de partijdiscussie). Marjolein Meijer: "Het manifest benadrukt een aantal voor GroenLinks belangrijke punten."
Rik Grashoff: "Binnen GroenLinks zal altijd discussie blijven over militaire interventies. Met het afwegingskader dat we nu vastgesteld hebben, wordt die discussie wel helderder. De afweging om militair ingrijpen wel of niet te steunen wordt duidelijker. Ik verwacht dat er daardoor ook meer begrip ontstaat voor de uiteindelijke beslissing."

Waarover is gestemd? Lees het afwegingskader