“Zolang het doel blijft om vluchtelingen tegen te houden, zal Europa achter de feiten aan blijven lopen.” Dat stelt Europarlementariër Judith Sargentini voorafgaand aan het zoveelste crisisberaad van de Europees leiders over vluchtelingen. Vandaag spreken zij met Turkije omdat vanuit dit land momenteel de meeste vluchtelingen Europa proberen te bereiken. Een deal met Turkije is controversieel omdat dit land het niet zo nauw neemt met mensenrechten en dit weekend nog de persvrijheid de nek om draaide.

Sargentini is teleurgesteld dat vanuit de vergaderruimte van de Europese Raad voornamelijk voorstellen komen die gaan over grenzen sluiten en het tegenhouden van vluchtelingen. Zij vindt dat Europa ruimhartig moet zijn om vluchtelingen op te vangen en dat ze hun eigen afspraken over herverdeling en hervestiging moeten nakomen.

“Europese leiders sluiten de ogen voor de reden waarom Syriërs huis en haard verlaten en knijpen een oogje toe als Turkije hun rechten schendt. Feitelijk komen de vluchtelingen van de regen in de drup. Ik verwacht van een leider medemenselijkheid en dus adequate opvang voor vluchtelingen.”

Europese waarden

Sargentini hekelt de wijze waarop Turkije in toenemende mate alle Europese waarden in de prullenbak gooit: “We zien inmiddels ook dat Koerden Turkije proberen te ontvluchten. Door een op de loer liggende burgeroorlog zijn al 350.000 Koerdische Turken op de vlucht. Kritische journalistiek op het bewind wordt vervolgens de mond gesnoerd. Dat is het tegenovergestelde van de waarden van Europa waar Turkije lid van zou willen worden. Ik vind dat de EU dit dan ook expliciet moet uitdragen.”

Sargentini wil deze week bij de plenaire zitting van het Europees Parlement een apart debat naar aanleiding van het ingrijpen bij de onafhankelijke krant Zaman. “Persvrijheid is een van de pijlers onder een goed werkende democratie. Ik vind dat het Europees Parlement niet mag wegkijken als een buurland verder afglijdt naar een ondemocratische structuur.”