“Dit lijkt op een poging tot het legaliseren van push-backs.” Dat stelt Europarlementariër Judith Sargentini na de nieuwste deal tussen Turkije en de EU-lidstaten over vluchtelingen. “Er wordt een soort statiegeldsysteem voorgesteld over de ruggen van vluchtelingen met vooral als doel zo min mogelijk vluchtelingen in Europa op te vangen. Ondertussen zien we op televisie iedere dag de verschrikkingen waar zij voor wegvluchten. Ik ben geschokt dat Europa nu overweegt om iedereen die voet aan wal zet rücksichtslos terug te sturen.”

Dinsdagochtend sprak de Hoge Commissaris voor vluchtelingen van de Verenigde Naties het Europees Parlement toe. Ook hij had geen goed woord over voor de wijze waarop de lidstaten met vluchtelingen omgaan. Terecht vindt Sargentini: “De deal waarover nu gesproken wordt, zou betekenen dat een vluchteling eerst zijn of haar leven moet wagen door in een bootje naar Griekenland te stappen. Haalt hij de overkant dan wordt deze vluchteling teruggestuurd en mag een andere vluchteling op het vliegtuig mag stappen. Ik vind dat een perverse methode.”

Mensenrechten in Turkije

De mensenrechtensituatie in Turkije is de afgelopen maanden verslechterd en Turkije erkent het vluchtelingenverdrag van Genève niet volledig. Dat betekent dat vluchtelingen die weer teruggestuurd worden naar Turkije het risico lopen onmiddellijk verscheept te worden naar het gebied waarvandaan zij gevlucht zijn. Turkije stuurde eerder zelfs al Syriërs terug naar Syrië. De Europese leiders geven aan alleen Syriërs op te willen nemen. Sargentini heeft grote vraagtekens bij deze regeling. “Eritreeërs of Irakezen hebben in Europa recht op asiel. Deze deal laat die mensen aan hun lot over.”

Volgende week komen de Europese leiders weer bijeen om verder te spreken over deze plannen. Sargentini spoort de Europese Commissie aan te blijven staan voor de waarden van Europa.