Het aantal tijdelijke huurcontracten is de afgelopen jaren enorm gestegen. En als het aan minister Ollongren ligt zal dat alleen maar toenemen. Met elke nieuwe bewoner gaat de huurprijs met gemiddeld 14,8% omhoog. “Met name jongeren krijgen vaak te maken met tijdelijke huurcontracten. Dat veroorzaakt veel onzekerheid”, zegt Tweede Kamerlid Paul Smeulders van GroenLinks.

Tot een paar jaar geleden was een huurovereenkomst zonder einddatum veel gebruikelijker. Smeulders: “Dat is ook logisch, omdat het gaat over je huis, de plek die de basis in je leven is.” GroenLinks en PvdA willen weer terug naar de situatie waarbij een vaste huurovereenkomst weer het uitgangspunt is en een tijdelijke contract een uitzondering.

Tijdelijke huurcontracten zorgelijke en onwenselijk
Wat ging er mis? Op 1 juli 2016 is de door VVD-minister Blok geschreven ‘Wet Doorstroming Huurmarkt’ in werking getreden. Nu kunnen huisjesmelkers tijdelijke huurcontracten uitschrijven en een maand voor de afloop de huur opzeggen, zonder dat de huurders ergens recht op hebben.

Dit levert in de praktijk grote problemen op. Het aantal tijdelijke huurcontracten neemt jaarlijks toe zonder dat er meer huurwoningen bijkomen. Terwijl het argument voor het invoeren van de tijdelijke contracten juist was dat dit meer huurwoningen zou opleveren.

Huisbazen maken handig gebruik van de wettelijke mogelijkheid om zich niet aan bepaalde huurders te hoeven verbinden en bij wisselingen de huren verder te kunnen verhogen. Huurder die een klacht hebben over de woning, durven dat niet te bespreken vanwege het risico dat een tijdelijk huurcontract niet wordt verlengd. “Zorgelijke en onwenselijk”, aldus Smeulders.

Maak vaste huurcontracten weer standaard
GroenLinks en PvdA willen dat de wet wordt teruggedraaid, zodat huurcontracten voor onbepaalde tijd weer het uitgangspunt worden. Dan kan alleen in uitzonderlijke gevallen een woning tijdelijk worden verhuurd, bijvoorbeeld als het gaat om een vakantiewoning of verhuur op grond van de Leegstandwet.