Speculanten maken ongegeneerd misbruik van het tekort aan woningen met exorbitante en almaar stijgende huurprijzen. Dat legt een enorme financiële druk op huurders, die nauwelijks een keus hebben. Daarom moet de overheid ingrijpen. GroenLinks wil dit wettelijk vastleggen en presenteert hiervoor vandaag een initiatiefwet ‘Eerlijke Huur’.

De wet Eerlijke Huur van GroenLinks zorgt dat meer dan 95% (nu 43%) van de huurwoningen gereguleerde prijzen krijgen. Daardoor dalen huurprijzen tot honderden euro’s. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over dit onderwerp.

Maak woningen weer betaalbaar

In Nederland is het tekort aan passende, betaalbare woonruimte enorm. De woonlasten slokken bij particuliere huurders inmiddels gemiddeld 42% van hun inkomen op. Een huis kopen is door de torenhoge huizenprijzen voor starters langzaam onbereikbaar aan het worden. En het aantal economisch daklozen neemt toe. Tijdens de corona-crisis zijn stress en zorgen over het ‘eenvoudige’ hebben van een dak boven je hoofd alleen maar toegenomen.

Dit kabinet heeft een heilig geloof in de vrije markt en laat de crisis doormodderen, vindt GroenLinks. Volgens de partij is de maat nu vol, vindt Paul Smeulders, Tweede Kamerlid GroenLinks.

Paul Smeulders: “Zelfs tijdens de coronacrisis wil het kabinet een simpele maatregel als een eenmalig verbod op huurverhoging niet doorvoeren. Daardoor moeten steeds meer mensen ploeteren om hun woonlasten te bekostigen. Dat kan zo niet langer. Daarom willen we dit wettelijk veranderen.”

Wonen is een recht, geen verdienmodel

Volgens GroenLinks is wonen een recht, geen verdienmodel.

“Het idee van een vrije markt is dat er schaarste is: degene die een goed huis het liefst wil hebben of bereid is daar het meest voor te betalen, krijgt het. Op die manier vindt een verdeling van goederen plaats. Het recht van de sterkste. Winst maken over de ruggen van anderen”, zegt Smeulders.

De huurprijs beoordelen op basis van een puntensysteem

De initiatiefwet Eerlijke Huur begrenst huurprijzen, zodat maandelijkse woonlasten dalen. De wet zorgt ervoor dat voor bijna alle woningen een beoordeling van de huurprijs komt op basis van een puntensysteem, dat is gebaseerd op bijvoorbeeld woonoppervlakte, aanwezigheid van buitenruimte en staat van het onderhoud. Nu al geldt dat puntensysteem voor huurwoningen tot 720 euro (sociale huur). De nieuwe wet zorgt dat ook de huurwoningen daarboven hieronder gaan vallen. Een verhuurder mag dan dus zelf niet meer bepalen hoeveel huur hij vraagt.

Eerlijk wonen voor iedereen

Door de nieuwe wet zal ook de prijs van koophuizen dalen, voorspelt GroenLinks. Want het opkopen van koopwoningen om ze vervolgens te verhuren wordt minder aantrekkelijk. Daardoor zal de vraag naar koopwoningen dalen en concurreren kopers alleen nog met elkaar, in plaats van met beleggers en huisjesmelkers.

“Zo kunnen starters en mensen met een wat krappere portemonnee ook weer een woning kopen. Wel zo eerlijk. Vanaf nu zeggen we: er is geen vrije woningmarkt, maar (volks)huisvesting. De overheid ziet erop toe dat iedereen betaalbaar en goed kan wonen”, aldus Paul Smeulders.