Europarlementariër Bas Eickhout: “Een duurzaam herstel is dé voorwaarde om onder de 1,5 graad opwarming te blijven. De basis om groener uit deze crisis te komen ligt er. Het is nu aan de EU-landen om daadwerkelijk duurzame plannen in te leveren en aan de Europese Commissie om daar streng op toe te zien.”

Taxonomie

Volgens het akkoord moeten landen minstens 37 procent van de coronasteun investeren in klimaatmaatregelen. In het oorspronkelijke voorstel zou deze 37 procent gehaald worden als de uitgaven simpelweg in een van de vastgestelde economische categorieën vielen. In de aangescherpte regels zijn er op voorstel van GroenLinks harde kwalitatieve eisen toegevoegd die voortkomen uit de taxonomie voor duurzame investeringen, bijvoorbeeld over duurzame energie, stadsverwarming en de energie-efficiëntie van gebouwen. Een apart doel voor investeringen in het herstellen van biodiversiteit, zoals het Europees Parlement wilde, werd door de EU-regeringsleiders afgewezen.

Het is ook cruciaal dat de overige 63 procent van de coronasteun besteed wordt op een manier die geen afbreuk doet aan de klimaatdoelen van de EU. Het voorstel van GroenLinks om fossiele investeringen expliciet uit te sluiten werd niet gesteund door de christendemocraten en liberalen in het Europarlement en ook niet door nationale regeringen. Wel is overeengekomen dat het gehele herstelfonds moet voldoen aan de toets dat investeringen uit dit fonds geen ‘significante schade’ aanrichten aan Europa’s milieudoelstellingen. Het is aan de Europese Commissie om de plannen van de EU-landen hierop streng te toetsen. Ook daarbij moeten ze dankzij aandringen van GroenLinks gebruik maken van de taxonomiewet.

Eickhout: “Ik zal er bij de Europese Commissie op toezien dat er geen EU-geld gaat naar projecten die klimaatverandering verergeren of de natuur vernielen.”

Uiterlijk in april moeten de EU-landen hun herstelplannen indienen bij de Europese Commissie. Als de Commissie en de lidstaten deze plannen goedkeuren, ontvangen ze steun uit het herstelfonds. Voor Nederland gaat het om ongeveer 5,5 miljard euro aan subsidie. De Nederlandse plannen worden pas na de verkiezingen verwacht.

 

De financiële wereld ontkomt niet aan klimaatbeleid | Klimaatpraat Bas Eickhout Afspelen op YouTube