Verkiezingsprogramma

De partijbesturen van de PvdA en GroenLinks hebben deze zomer samen een programmacommissie ingesteld. Die commissie is op dit moment hard aan het werk en presenteert aan het einde van de zomer het concept-verkiezingsprogramma. In september is er ruimte voor onze leden om amendementen in te dienen. In de aanloop naar en op het congres kan over deze amendementen gestemd worden. Vervolgens stellen de leden op het congres het programma vast. Meer informatie over de tijdlijn vind je hieronder.

Wil je graag jouw ideeën delen met de programmacommissie? Dat kan. Stuur hiervoor een e-mail naar: programma2023@groenlinks.nl

In de programmacommissie zitten: Noortje Thijssen, Tim 'S Jongers, Esmah Lahlah, Mariëtte Hamer, Rik Thijs, Carine Bloemhoff, Bram van Ojik, Matthijs van Neerbos, Luc Stultiens, en Michiel Emmelkamp. Secretarissen: Arjan Reurink, Hans Rodenburg en Jan Ravensbergen.

Tijdspad verkiezingsdeelname

Kandidaat-Kamerleden

Tot 6 augustus kon je je aanmelden als kandidaat-Tweede Kamerlid voor de gezamenlijke kandidatenlijst. Op deze pagina vind je alles over de aanmeldprocedure. De kandidatencommissie voert in augustus gesprekken met kandidaten en doet een advies voor de conceptkandidatenlijst. De partijbesturen stellen dit vervolgens vast. In september kunnen leden in een online referendum stemmen over de kandidatenlijst, zoals we gewend zijn.

Lijsttrekker

Tot 4 augustus konden leden solliciteren voor het lijsttrekkerschap. In augustus voert de lijsttrekkerscommissie gesprekken en doet daarna een voordracht die wordt vastgesteld door de partijbesturen en voorgelegd aan de leden. Stemgerechtigde leden van GroenLinks en de PvdA kiezen via een gezamenlijke online stemming de lijsttrekker. De uitslag van de stemming is op 22 augustus.

Verkiezingsplan

De partijbesturen van GroenLinks en de PvdA hebben een 'bijzonder verkiezingsreglement' vastgesteld. Daarin staat precies hoe de gezamenlijke verkiezingsdeelname geregeld is. Je vindt het document hier.

Congres

Op zaterdag 14 oktober organiseren GroenLinks en de PvdA een gezamenlijk congres in Ahoy in Rotterdam. Op deze dag stellen we samen het verkiezingsprogramma vast en trappen we de laatste weken van de campagne af. Meer informatie over het congres vind je de komende tijd op onze website.