Voor de derde keer op rij gaan de Duitse Groenen regeren in deelstaat Baden-Württemberg. Het begint zo gewoon te worden dat het in het nieuws amper wordt opgemerkt. En dat terwijl deze derde overwinning op rij van de Duitse Groenen ongelooflijk knap is: niet alleen stijgen de Groenen elke vier jaar ondanks regeringsdeelname of wordt de minister-president Kretschmann populairder per verkiezing, maar de Groenen nemen juist ook afstand van de andere partijen. Waar eerst de SPD (sociaal democraten) al wegzakte en nu rond de 10% hangt, lijkt dit jaar de CDU (christendemocraten) de klappen te krijgen.

Merkel hield de CDU lang hoog, maar haar aangekondigde vertrek begint nu definitief het onverslaanbare aureool van de CDU te doen verliezen. En dat in het jaar van nationale verkiezingen in september. Het succes van de Duitse Groenen in Baden-Württemberg is echter van een nog groter belang: het laat zien dat Groenen kunnen regeren in een grote deelstaat en er zelfs nog populairder door kunnen worden.
In Duitsland bereidt men zich dus langzaam maar zeker voor op een regering met Groenen. Met veel interesse kijkt men in Berlijn dan ook om zich heen: Groenen in de regeringen van Zweden en Finland, in Oostenrijk en in België en Luxemburg. Maar minstens zo belangrijk zijn voor Duitsland ook de verkiezingen in Nederland. Gaat GroenLinks ook in de Nederlandse regering komen?

Dat zou de zevende regering met Groenen betekenen, zodat hopelijk na september Duitsland het achtste land wordt met Groenen in de regering. Op een cruciaal moment in de Europese geschiedenis: de komende jaren wordt over Europese wetten besloten die Europa’s toekomst bepalen voor het klimaatbeleid, de economie en de omgang met vluchtelingen:
 

  1. In juni komt de Europese Commissie met een gigantisch klimaat- en energiepakket om de verhoogde klimaatambitie van Europa in wetgeving te vertalen. Een herziening van het emissiehandelssysteem om de prijs op CO2-vervuiling verder te verhogen. Een verhoging van de doelen op energiebesparing en duurzame energie. En een gevecht over het einde van de verbrandingsmotor in Europa.
  2. Eind 2021 komt de Europese Commissie met nieuwe natuurwetgeving. Het verlies aan biodiversiteit zou in 2020 moeten zijn gestopt, althans dat waren de doelen van Europa. Dat is faliekant mislukt, zeker ook in Nederland. Waar in Nederland sommige partijen doen alsof natuurbescherming wel een tandje minder kan, is er een goede kans dat Brussel juist gaat opschalen. Met Groenen in acht regeringen kan dit debat een goede kant opgeduwd worden.
  3. In het najaar barst het debat over de Europese begrotingsregels echt los. Zeer waarschijnlijk blijven de begrotingsregels ook in 2022 buiten werking door  de aanhoudende coronacrisis. Maar de druk zal groot worden om in 2023 landen toch weer te confronteren met Europese begrotingsregels . We hebben dus ongeveer anderhalf jaar om die begrotingsregels te verbeteren. Er moet meer ruimte komen voor investeringen, juist voor de Green Deal. En de regels moeten veel ‘anticyclischer’ worden, zodat er juist ruimte komt om te investeren in slechte economische tijden.
  4. Er komt een debat over het voortzetten van het Europese investeringsfonds dat vorig jaar is opgetuigd. De Green Deal vraagt om een transitie van onze hele economie. Dat vergt investeringen, maar ook Europese sturing, als Europa in de wereld hier voorop wil lopen. Denk maar even aan Joe Biden die onlangs een investeringsimpuls van 1.900 miljard dollar tekende. Wat gaat Europa daar tegenover zetten? Daar gaat de discussie na de zomer in Europa over: blijven we hangen bij een zuinige en ieder-voor-zich houding van Hoekstra en Rutte die Noord en Zuid Europa tegen elkaar opzetten? Of gaat het lukken om als Europa hier gezamenlijk in op te trekken, zodat onze investeringen veel effectiever kunnen zijn? Met Groenen in de regeringen in Den Haag en Berlijn is dat een stuk waarschijnlijker.
  5. De komende jaren zaal er overeenstemming moeten worden bereikt over een nieuw Europees asiel- een migratiebeleid. Het dossier ligt al jaren stil, maar de druk is groot om dit toch echt af te ronden. Humaner en realistischer asiel- en migratiebeleid is mogelijk met sterke groene regeringen.
  6. De conferentie over de toekomst van Europa vindt plaats tijdens de komende regeerperiode. Met Groenen in acht regeringen wordt de kans groter op verandering naar een sterker Europa dat juist ook haar macht gaat gebruiken om belastingontwijking door multinationals en datagraaien van Big Tech aan te pakken.

Na de Europese verkiezingen van mei 2019 werden de Groenen een macht in het Europees Parlement, waar rekening mee wordt gehouden in Brussel. Niet voor niets zette Ursula von der Leyen de Green Deal neer als een van haar nieuwe prioriteiten voor de Europese Commissie. Na 2021 moeten de Groenen ook in de Raad van Ministers een grotere machtsfactor worden. Om al deze cruciale dossiers van de komende jaren de goede kant op te krijgen. Ook daar gaan de verkiezingen van woensdag over. Best wel een grote olifant in de kamer!