Volgens media zal de president Donald Trump Amerika terugtrekken uit het klimaatakkoord dat bijna alle landen van de wereld in 2015 in Parijs sloten. “Helaas blijft Trump na lang wikken en wegen toch een klimaatontkenner. Dat is verbijsterend”, reageert Europarlementariër Bas Eickhout.

Eickhout volgt de wereldwijde klimaatonderhandelingen al jaren op de voet. “Het klimaatakkoord is na jaren onderhandelen wereldwijd gelosten, juist omdat klimaatverandering gevolgen heeft voor de hele aarde.”

Kamerlid Suzanne Kröger: “Als Trump daadwerkelijk uit het klimaatakkoord van Parijs stapt, speelt hij Russisch roulette met de toekomst van onze planeet. Vanuit Nederland en Europa is er maar één antwoord mogelijk: we moeten nóg meer lef en ambitie tonen!”

Economisch zwaar weer

Eickhout wijst erop dat Trump met dit besluit de wetenschap negeert en zijn land ook economisch in zwaar weer brengt. “De andere landen zullen gewoon door gaan met innovatie die nodig is voor de omslag naar duurzame energie. De Verenigde Staten zijn met Syrië en Nicaragua de enigen die niet meedoen.”

De Verenigde Staten is samen met China verantwoordelijk voor het grootste deel van de uitstoot van broeikasgassen. Het is dus van belang dat de VS net als China hun uitstoot verminderen. Eickhout wijst er wel op dat vooralsnog ook in de VS die stappen wel gezet worden. “Staten als California en Texas zijn een voorbeeld voor de rest van de wereld als je kijkt naar de aanpak van klimaatverandering.” Eickhout wijst erop dat Texas wereldwijd de vierde producent van windenergie is.

“Het bedrijfsleven haar keuze dus al gemaakt. Economisch gezien is het dus onverstandig om nu miljoenen dollars aan de doorstart van failliete kolenmijnen te verspillen.”

Tandje bijzetten

De keuze van Trump toont wel aan dat ook Europa een tandje bij moet zetten. Binnenkort zullen de EU-landen hun doelen om CO2-uitstoot te verminderen vast gaan stellen, maar vooralsnog trappen ze eerder op de rem en zoeken ze vooral achterdeurtjes om niet te hoeven voldoen aan de gemaakte afspraken in Parijs. Deze week bleek dat Nederland afgelopen jaar wederom meer uitstootte in plaats van minder.