Voorstel Europese Commissie biedt hoop op effectieve aanpak van belastingontwijking

GroenLinks steunt het nieuwe voorstel van de Europese Commissie om belastingontwijking tegen te gaan door op Europees niveau de berekening van vennootschapsbelasting te organiseren.

Eerdere pogingen voor deze zogenaamde geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (ook bekend als CCCTB) strandde in de Raad van Europese ministers onder andere door een blokkade door de Nederlandse regering. Europarlementariër Bas Eickhout wil dat de nationale regeringen dit keer haast maken.

“Dit voorstel kan één van de grootste mazen dichten in de wetten die multinationals gebruiken om belasting te ontwijken”, reageert Eickhout.

“Nu moeten de nationale regeringen kleur bekennen: blijven ze belastingontwijkers de hand boven het hoofd houden, of staan ze voor het belang van werknemers en kleine ondernemingen die wel gewoon fatsoenlijk belasting betalen?”

Nederlandse tegenwerking

Nederland en enkele andere landen blokkeerde soortgelijke voorstellen in het verleden verschillende keren. Die houding is niet te verantwoorden, vindt Eickhout, zeker na de verschillende onthullingen over grootschalige belastingontwijking: “Het excuus dat dit geen Europese bevoegdheid zou zijn, snijdt geen hout: multinationals misbruiken de verschillen binnen de Europese interne markt om de fiscus te tillen.”

Nederland en andere belastingparadijzen moeten zich gaan realiseren dat een verdienmodel gebaseerd op het uithollen en wegkapen van belastingen onwenselijk en onhoudbaar is, aldus Eickhout.

Voorstel

Het voorstel van de Europese Commissie is opgeknipt in twee fases: eerst moet overeenstemming worden bereikt over een Europese heffingsgrondslag en in tweede instantie over de 'consolidatie' waarmee de totale winst van een onderneming met verschillende vestigingen in de EU wordt berekend en vervolgens door middel van een verdeelsleutel wordt verdeeld over de betrokken lidstaten.

Eickhout wijst erop dat nog een derde stap nodig is om ook een einde te maken aan belastingconcurrentie op tarieven: “Uiteindelijk moeten we ook richting een Europees minimumtarief voor de vennootschapsbelasting zodat aan de race naar de bodem van de bijdrage van grote bedrijven echt een einde komt.