Jean-Claude Juncker

Werkprogramma: Eickhout wil dat Europese Commissie duurzaamheid serieus neemt

Het Europees Parlement neemt donderdag een standpunt in over het voorgestelde werkprogramma van de Europese Commissie. Onder het mom van 'betere regelgeving' wilden Commissie-voorzitter Jean-Claude Juncker en zijn rechterhand Frans Timmermans belangrijke milieuwetgeving schrappen voor schonere lucht en meer hergebruik van afval. Na ophef over deze deregulering ten koste van het milieu lijken ze te zijn bijgedraaid, maar er is nog altijd onduidelijkheid over de toekomst van deze wetsvoorstellen. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout wil dat het Europees Parlement deze duurzame initiatieven die de gezondheid van mensen beschermen en veel banen opleveren, met hand en tand verdedigt.

“Timmermans wil zijn beloftes over minder onbelangrijke Europese regeltjes inlossen, maar slaat de plank mis”, stelt Eickhout.

“De voorstellen die hij in gevaar brengt gaan over het leven van 400.000 mensen die vroegtijdig sterven door luchtvervuiling. Een beter voorbeeld van een belangrijk grensoverschrijdend probleem waarvoor landen EU-wetgeving nodig hebben, is bijna niet denkbaar.”

De Europese Commissie kondigde voor de kerst aan om het wetsvoorstel over het hergebruik van afval (circulaire economie) in te trekken en te vervangen door een nieuw voorstel. Volgens Eickhout leidt dit alleen tot vertraging en is het volstrekt onduidelijk waarom dit tot gewenste 'betere regelgeving' zou leiden. “Deze wetgeving maakt de Europese economie duurzamer en levert 180.000 banen op. Het lijkt me beter dat de Europese Commissie daar energie in steekt in plaats van de dadendrang om wetten te schrappen.”

Resolutie van de Europese Groenen

Eickhout diende namens de Groenen in het Europees Parlement een resolutie in die de Europese Commissie oproept om haar werkprogramma voor 2015 aan te passen. Behalve het behoud van duurzame initiatieven wil Eickhout onder andere meer ambitie voor een sociaal Europa: “Juncker moet aan de bak om multinationals eindelijk fatsoenlijk belasting te laten betalen zodat er een einde komt aan eindeloze bezuinigingen op sociale voorzieningen. Tax rulings uitwisselen tussen belastingdiensten is belangrijk maar niet voldoende. Bedrijven moeten ook voor parlementen en het publiek transparant worden over hun belastingafdrachten. Ook ontbreken voorstellen om de dramatische sociale situatie in crisislanden als Griekenland te verbeteren”, aldus Eickhout.

De belangrijkste onderdelen van de ingediende resolutie:

  1. Geen uitstel of afstel van duurzame initiatieven voor schone lucht, voor het hergebruiken van afval (circulaire economie) en voor de uitbreiding van zwangerschapsverlof en vaderverlof.
  2. Meer ambitie bij de bestrijding van belastingontwijking: oproep tot verplichte transparantie voor bedrijven over hun belastingafdrachten
  3. Duidelijk statement dat het REFIT-programma van de Europese Commissie voor het afslanken van EU-wetgeving sociale en milieuregels niet in gevaar mag brengen.

De volledige resolutie staat hieronder als download. Komende donderdag stemt het Europees Parlement over het werkprogramma van de Europese Commissie.