Goede zorg is van levensbelang. Toch kampt de zorgsector met grote personeelstekorten. Dat heeft vooral te maken met de uitstroom van veel zorgpersoneel.

Volgens de laatste berekeningen kampt de zorg momenteel met een tekort van 50.000 zorgverleners, terwijl er jaarlijks ruim 134.000 werknemers uit de zorg stappen (VWS). Het tekort loopt de komende tien jaar op tot 130.000 zorgverleners (SER). Een van de belangrijkste redenen hiervoor is demotivatie. Zorgverleners geven aan zich niet gehoord te voelen door hun leidinggevenden.

“Nothing about us, without us”. Dat is het uitgangspunt van de wet. Binnen zorginstellingen mag niks over de vakinhoud en beroepsontwikkeling van zorgverleners worden besloten, zonder hen daarbij te betrekken. De nieuwe wet stelt dat het begrip ‘goede zorg’ ook de invloed van zorgverleners op het primaire proces van zorgverlening en zorginhoudelijk beleid betekent.

De invloed van de zorgprofessional wordt geborgd in alle lagen van de organisatie, zowel op het niveau van de raad van bestuur, als op het niveau van besluiten die op de werkvloer worden genomen. De open norm biedt zorgaanbieders de ruimte om de invloed van zorgverleners op het zorginhoudelijk beleid en het primaire proces zo passend mogelijk vorm te geven.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat toezien op de wettelijke opdracht dat werkgevers invloed van zorgverleners binnen hun organisaties op het beleid en de wijze van zorgverlening een plek geven. Daarnaast krijgt ook de raad van toezicht een rol bij het toezicht en de handhaving, zodat er ook intern controle op de borging van de invloed van zorgverleners kan plaatsvinden.

De nieuwe wet garandeert dat er beter geluisterd gaat worden naar de tienduizenden zorgverleners in ons land. Waar dat nog niet gebeurde, kunnen zij nu een nuttige bijdrage leveren in besluiten over keuzes over hoe opleidingsbudgetten uitgegeven worden, tot inspraak op werkroosters en de aanschaf van innovatieve producten. Werkgevers moeten hen hier ook tijd en ruimte voor geven.
Luisteren naar de inbreng van zorgverleners in ieders belang is, vinden GroenLinks en VVD. Zowel voor het personeel, als de patiënten en het bestuur. Door met deze wet inspraak veel beter te regelen, willen GroenLinks en VVD ook de uitstroom in de zorg beperken.

“Zorgverleners zijn dag en nacht in de weer om voor ons te zorgen wanneer dat nodig is. Zij zijn onmisbaar en weten als geen ander wat er nodig is om hun werk te verbeteren. Ik ben blij dat de Tweede en Eerste Kamer dat ook zo zien en de wet nu een feit wordt”, zegt Corinne Ellemeet van GroenLinks.

“Ik kijk ernaar uit dat met onze wet de invloed van verpleegkundigen en zorgprofessionals groter wordt. Bijvoorbeeld bij de aankoop van slimme zorgapps, die alleen maar slim zijn als degene die ermee werken dat ook zo vinden. Of thuiszorgmedewerkers die echt heel goed hun eigen rooster willen en kunnen maken. Of verpleegkundigen die inspraak moeten kunnen hebben op de verbouwing van hun afdeling. Dat is niet alleen belangrijk voor de zorgorganisaties maar vooral voor de zorg in zijn geheel”, aldus Judith Tielen van VVD.