Infographic F-gassen

Zes vragen en antwoorden over F-gassen

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout schrijft namens het Europees Parlement aan wetgeving om het gebruik van F-gassen terug te dringen. F-gassen zijn superbroeikasgassen die voornamelijk gebruikt worden in koelkasten en airconditioning. We beantwoorden de zes meest gestelde vragen over F-gassen.

1. Wat zijn F-gassen?

F-gassen, voluit gefluoreerde broeikasgassen, dragen bij aan de opwarming van de aarde. Ze worden nu veel gebruikt in koelsystemen als koelkasten, airconditioning en koelvrachtwagens. Omdat F-gassen tot 22.000 keer sterker kunnen zijn als CO2, kunnen we ze gerust superbroeikasgassen noemen.

2. Wat is het probleem?

Doordat F-gassen zo'n krachtige broeikaswerking hebben, draagt het relatief kleine gebruik toch sterk bij aan het opwarmen van de aarde. Een kilo F-gassen neemt in de atmosfeer tot 22.000 keer meer warmte op dan een kilo CO2. De afgelopen twintig jaar naam de uitstoot van F-gassen met zestig procent toe. Als we nu niks doen, zal de uitstoot van F-gassen in de Europese Unie groeien tot het equivalent van meer dan tweehonderd miljoen ton CO2 in 2050, een verdubbeling ten opzichte van de huidige uitstoot. De apparaten die gebruik maken van F-gassen hebben vaak een lange levensduur, tot wel vijftig jaar. We moeten dus nu actie ondernemen om de uitstoot tot ver in de toekomst te beperken.

3. Wat doet de Europese Unie aan F-gassen?

De Europese Commissie stelde eind vorig jaar nieuwe regelgeving voor om het gebruik van F-gassen in Europa terug te dringen. Volgens het voorstel moet de hoeveelheid F-gassen in Europa stapsgewijs verminderen en uitkomen op ongeveer twintig procent van het huidige niveau in 2030. Het Europees Parlement bespreekt nu, onder leiding van GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout, de voorstellen.

4. Zijn de voorstellen van de Europese Commissie genoeg volgens GroenLinks?

Nee. Als er milieuvriendelijke alternatieven voor het gebruik van F-gassen beschikbaar zijn, dan moet het gebruik van de superbroeikasgassen helemaal uitgebannen worden. Eickhout wilt in zijn rapport het voorstel van de Europese Commissie aanscherpen. Voor koelsystemen en airconditioning zijn deze alternatieven namelijk ruim voorhanden, dus F-gassen kunnen daar op den duur verboden worden. Milieuvriendelijkere, veilige en efficiënte koelgassen kunnen ze makkelijk vervangen.

5. Hoe kan verminderen van F-gassen de economie helpen?

Op dit moment importeert de EU bijna negentig procent van de airconditioningsystemen met F-gassen uit China. Het zijn echter vooral de Europese bedrijven die al geïnvesteerd hebben in innovatie en milieuvriendelijke koelgassen. Ambitieuze wetgeving, die het gebruik van de superbroeikasgassen in koelsystemen en airconditioning verbiedt, stimuleert dus juist Europese bedrijvigheid.

In Denemarken zijn ze tien jaar geleden al begonnen met het uitfaseren van F-gassen en tal van kleine, groene ondernemingen profiteerden hiervan. In Nederland stappen steeds meer supermarkten over op milieuvriendelijke koeling, zonder gebruik te maken van F-gassen. Deze milieuvriendelijke koeling is energie-efficiënt en beter voor het klimaat.

De nieuwe wetgeving zoals Eickhout die voorstelt, geeft een extra impuls aan dit soort groene investeringen. Het leidt op deze manier tot duizenden extra banen.

6. Wat hebben F-gassen te maken met het gat in de ozonlaag?

Bijna veertig jaar geleden kwamen scheikundigen erachter dat CFK's, gebruikt in koelkasten en spuitbussen, de ozonlaag afbraken. Vijfentwintig jaar geleden spraken landen in het wereldwijde Montrealprotocol af om daarom actie te ondernemen. Het gebruik van deze ozonafbrekende stoffen werd maar liefst 98 procent teruggebracht. In koelsystemen zijn vaak F-gassen als alternatief gebruikt. F-gassen breken de ozonlaag niet af, maar blijken nu als superbroeikasgassen wel bij te dragen aan de opwarming van de aarde. We moeten dus aan de slag met een nieuw alternatief.