Zonder vis kun je niet vissen

Het Europees Parlement wil de overbevissing in onze zeeën aan banden te leggen. De Groenen vochten hard voor een duurzamere visvangst met onder andere een een verbod op het overboord gooien van bijvangst. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is tevreden met het resultaat dat zal kunnen leiden tot honderd procent duurzame visvangst.

Eickhout: “Het is verbazingwekkend hoeveel vis er dood wordt teruggegooid om onder de visquota te blijven. Daar komt met dit voorstel gelukkig een einde aan.”

Eickhout wijst wel op het belang van controles op dit verbod. Tot vijfentwintig procent van de visvangst wordt momenteel dood overboord gegooid omdat het niet de gewenste vissen zijn.

Europa had een van de meest productieve visserijsectoren gehad, maar na veertig jaar overbevissing is daar niet veel meer van over. De Europese visserij is grotendeels afhankelijk van subsidies, terwijl zeker driekwart van de Europese visbestanden wordt overbevist en ecosystemen geruïneerd worden. Onderhandelingen waarbij visserijministers de visquota veel te hoog vaststellen is met dit voorstel niet meer mogelijk, omdat de visvangst op wetenschappelijk verantwoorde quota gebaseerd moet zijn.

“Dat is logisch,” aldus Eickhout, “omdat er anders geen vis meer overblijft. Vreemd genoeg heeft het echter lang geduurd voordat het besef dat je zonder vis niet meer kunt vissen bij iedereen was doorgedrongen.”

Om visbestanden op een gezond niveau te herstellen en overbevissing te stoppen moeten tot 2015 vangstlimieten worden doorgevoerd. De destructievere vismethodes om de zee leeg te halen zullen hiermee ten einde worden gebracht.Eickhout: “Geen handjeklap meer, maar wetenschappelijk bewezen visquota. Als dit voorstel overeind blijft in de onderhandelingen met de Raad kunnen we in de toekomst zeggen dat alle vissen die door Europese vloot gevangen zijn duurzaam zijn.”