Dit doen ze door:

  • Onderzoeken
  • Lezingen, seminars en conferenties
  • Tijdschrift de Helling
  • Jong Wetenschappelijk Bureau GroenLinks
  • Samenwerking

Onderzoeken

Op de website www.wetenschappelijkbureaugroenlinks.nl is te lezen met welke projecten en thema’s het Wetenschappelijk Bureau op dit moment bezig is. Op de website staan ook opiniestukken, achtergrondartikelen en recensies. De publicaties over afgeronde onderzoeken zijn er gratis te downloaden. De website staat open voor bijdragen van buiten.

Lezingen, seminars en conferenties

Het Wetenschappelijk Bureau organiseert een aantal keer per jaar lezingen en conferenties. Ook nemen projectleiders regelmatig deel aan seminars en andere informatieve bijeenkomsten van lokale afdelingen of maatschappelijke organisaties.

Tijdschrift de Helling

Het Wetenschappelijk Bureau is uitgever van tijdschrift de Helling, een opiniërend kwartaalmagazine over samenleving, politiek, cultuur en wetenschap. Het tijdschrift wordt gemaakt door een onafhankelijke redactie en richt zich op iedereen die is geïnteresseerd in groene en linkse politiek in de breedste zin van het woord.

Jong Wetenschappelijk Bureau GroenLinks

Jong wetenschappelijk bureau organiseert activiteiten voor jongeren. Het vormt een netwerk van studenten en starters die een frisse blik op groene en linkse politiek werpen.

Samenwerking

Het Wetenschappelijk Bureau werkt onder andere samen met de fracties in de Eerste en Tweede Kamer en Europa, met de GroenLinks Academie, het landelijk bureau en met actieve werkgroepen binnen GroenLinks. Zo zijn zij penvoerder van de programmacommissies van de Tweede Kamerverkiezingen en het Europees Parlement. Met de Green European Foundation en haar netwerk van groene denktanks werkt het bureau aan grensoverschrijdende ideeënuitwisseling.

Wetenschappelijk Bureau

Mee doen?

Word abonnee van ons tijdschrift De Helling of kom naar onze lezingen, debatten en andere activiteiten.