AOW

De hoogte van de AOW-leeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting. GroenLinks wil dat dit op een eerlijke manier gebeurt.

Vroeg pensioen

Zo moeten mensen die al op jonge leeftijd zijn begonnen met werken, vaak in fysiek zware beroepen, wel de mogelijkheid krijgen om vervroegd met pensioen te gaan. Zij hebben hun steentje ruimschoots bijgedragen en verdienen het om eerder met pensioen te gaan. Er moet bovendien een eerlijke overgangsregeling zijn voor mensen die al met vervroegd pensioen zijn gegaan voordat zij wisten dat de pensioenleeftijd zou veranderen.

Eerlijke verdeling

Het is eerlijk dat ouderen die een goed aanvullend pensioen hebben gaan meebetalen aan de AOW via de belasting. Verder verhogen we de AOW naar op termijn 15% meer dan op dit moment. Tegelijk verhogen we de AOW fors voor ouderen die een klein of helemaal geen pensioen hebben.

Migranten

Er moeten maatregelen komen voor vluchtelingen en andere migranten. Als zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, hebben ze vaak een veel slechtere inkomenspositie dan andere AOW’ers, doordat zij gedurende een kortere tijd AOW hebben opgebouwd in Nederland.