Kinderopvang is goed voor de ontwikkeling van kinderen en voor ouders om werk en zorg voor kinderen te kunnen combineren. Het is belangrijk dat iedereen economisch zelfstandig kan zijn en de ruimte heeft om te kunnen werken De opvang moet zowel betaalbaar als van uitstekende kwaliteit zijn. Bovendien moet deze toegankelijk zijn voor alle kinderen, ook voor kinderen met ouders met een laag inkomen en van niet-werkende ouders.

GroenLinks wil daarom vier dagen gratis kinderopvang voor elk kind tussen 0,5 jaar en 4 jaar. Door middel van verlofregelingen zorgen we dat ouders het eerste half jaar thuis voor de baby kunnen zorgen. Daarna kan een kind naar de kinderopvang.

Ouders moeten zelf kunnen kiezen voor gastouderopvang, een kinderdagverblijf, ouderparticipatiecrèche of buitenschoolse opvang. GroenLinks wil bovendien een einde aan het gesleep met kinderen. De kinderopvang moet daarom veel meer dan nu samenwerken met peuterspeelzalen en basisscholen.

Werk en zorg combineren

GroenLinks wil toe naar een moderne arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waar vrouwen én mannen de zorg voor kinderen en andere dierbaren kunnen combineren met een carrière waarin zij hun ambities kunnen waarmaken. GroenLinks wil af van de aanwezigheidscultuur en vaste werktijden en toe naar een carrière die meebeweegt met de levensloop van mensen. Met onze initiatiefwet Wet flexibel werken is daar een stap in gezet, maar we zijn er nog niet.

GroenLinks wil de randvoorwaarden om werk en zorg te combineren scheppen: vaders en verzorgende meeouder(s) krijgen recht op drie weken betaald geboorteverlof en zeven weken aanvullend geboorteverlof dat gedeeltelijk wordt betaald, waarbij mensen in ieder geval het minimumloon krijgen. Elke werknemer krijgt recht op negen weken betaald ouderschapsverlof die ze mogen opnemen in de eerste negen maanden.

De buitenschoolse opvang moet vaker op dezelfde locatie als de school plaatsvinden. Er wordt nog steeds met kinderen gesleept. GroenLinks wil dat alle basisscholen brede scholen zijn waar er ruimte is voor sporten, kunst en drama na school. Uiteraard wordt de voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang verzorgd door deskundige pedagogische medewerkers. Op termijn wil GroenLinks ook een toegangsrecht voor kinderen tot de buitenschoolse opvang.