Wij willen:

  • Gelijk loon voor gelijk werk;
  • Uitbuiting en schijnconstructies hard aanpakken;
  • Goede afspraken maken over arbeidsmigratie van buiten de Europese Unie.

Het grootste deel van de mensen die uit het buitenland naar Nederland komen, bestaat uit arbeidsmigranten. Mensen die op zoek zijn naar werk, nieuwe kansen en een beter leven. Het vrije verkeer voor personen binnen de Europese Unie is een groot goed, maar vraagt om regulering. GroenLinks strijdt voor gelijk loon voor gelijk werk, we pakken werkgevers en uitzendbureaus die zich schuldig maken aan uitbuiting hard aan en we verbieden schijnconstructies die uitbuiting faciliteren. We maken goede afspraken over arbeidsmigratie van buiten de EU.

Gelijk loon voor gelijk werk

We moeten echter voorkomen dat er oneerlijke concurrentie ontstaat met Nederlandse werknemers. Daarom is het belangrijk dat alle werknemers in Nederland, ongeacht waar ze vandaan komen, recht hebben op hetzelfde loon en dezelfde sociale voorzieningen.

Uitbuiting en schijnconstructies hard aanpakken

We versterken de positie van arbeidsmigranten door de koppeling van contracten voor werk, huisvesting en vervoer te verbieden en streng te handhaven op fatsoenlijk werkgeverschap. Gemeenten waar arbeidsmigranten werken, hebben de verantwoordelijkheid om voor goede huisvesting te zorgen. Provincies zien daarop toe. We zetten ons ervoor in dat arbeidsmigranten zelf en de organisaties die voor hen opkomen beter worden gehoord.

Goede afspraken maken over arbeidsmigratie van buiten de Europese Unie

Er komen meer mogelijkheden voor arbeidsmigratie van buiten de Europese Unie. We sluiten overeenkomsten met herkomstlanden van arbeidsmigranten, waarin we de ruimte voor arbeidsmigratie afstemmen op de tekorten op de Nederlandse arbeidsmarkt en de beschikbaarheid van en behoefte aan werknemers in het land van herkomst. Dat geldt ook voor stages, werkervaringsplaatsen en opleidingen in beroepen waar in Nederland vraag naar is.