Belastingontwijking

In Nederland betalen we allemaal belasting. Mensen met hogere inkomens betalen meer dan mensen met minder inkomen. Van belastingen betalen wij onder andere scholen, ziekenhuizen, wegen, politieagenten. Bedrijven maken hiervan net zo goed gebruik als burgers, dus ook zij betalen belasting. Grote multinationals kunnen in Nederland echter afspraken maken met de Belastingdienst waardoor zij nauwelijks belasting hoeven te betalen. GroenLinks vindt dit onacceptabel.

Daarom willen we belastingontwijking aanpakken door het beperken van fiscale ontwijkingsmogelijkheden via onder meer de innovatiebox, doorsluisconstructies en vestigingen in belastingparadijzen.

Daarom willen we belastingontwijking aanpakken door het beperken van fiscale ontwijkingsmogelijkheden via onder meer de innovatiebox, doorsluisconstructies en vestigingen in belastingparadijzen.

Brievenbus

Via ingewikkelde belastingconstructies en slim opgezette ‘brievenbusmaatschappijen’ sluizen multinationals, zoals Google, Apple of Starbucks, hun winsten via Nederland door. Zo betalen ze slechts zo'n 2,5 procent belasting over hun winst. Terwijl de winkel op de hoek wel gewoon het hoge belastingtarief betaalt, omdat deze winkel geen gebruik kan maken van de mazen in belastingwetten van verschillende landen. Zo wordt het moeilijker voor het Nederlandse midden- en kleinbedrijf om goed te concurreren.

Europese vennootschapsbelasting

GroenLinks vindt dat het tijd wordt dat belastingparadijs Nederland zijn wetten gaat aanpassen om belastingontwijking te voorkomen. Als landen geen afspraken maken blijven ze elkaar aftroeven met lage belastingtarieven. Zo krijgen wij een ‘race to the bottom’ waar niemand van profiteert. Daarom zet GroenLinks zich in voor een Europese gemeenschappelijke grondslag en tarief voor de vennootschapsbelasting. Als EU kunnen we hier meteen mee beginnen door samen regels te maken om belastingontwijking aan te pakken, bijvoorbeeld door misbruik van verschillen in belastingstelsels zo snel mogelijk te verbieden.

Actieplan

GroenLinks strijdt al jaren om de excessieve fiscale voordelen voor multinationals fors te beperken. Wij zetten in op een integrale aanpak van belastingontwijking met een concreet actieplan, dat bijvoorbeeld strengere vestigingseisen bevat voor bedrijven en antimisbruikbepalingen voor verdragen. Voor bedrijven (trustkantoren) en foute landen die belastingontwijking faciliteren komen er sancties: bedrijven verliezen hun vergunning, en belastingparadijzen krijgen een paradijsbelasting.