Belastingontwijking

In Nederland betalen we allemaal belasting. Mensen met hogere inkomens betalen meer dan mensen met minder inkomen. Van belastingen betalen wij onder andere scholen, ziekenhuizen, wegen en politieagenten. Bedrijven maken hiervan net zo goed gebruik als burgers, dus ook zij betalen belasting. Grote multinationals kunnen in Nederland echter afspraken maken met de Belastingdienst waardoor zij nauwelijks belasting hoeven te betalen. GroenLinks vindt dit onacceptabel.

Als jij en ik braaf belasting betalen, waarom doen multinationals dat dan niet?

Brievenbus

Via ingewikkelde belastingconstructies en slim opgezette ‘brievenbusmaatschappijen’ sluizen multinationals, zoals Google, Apple of Starbucks, hun winsten via Nederland door. Zo betalen ze slechts zo'n 2,5 procent belasting over hun winst. Terwijl de winkel op de hoek wel gewoon het hoge belastingtarief betaalt, omdat deze winkel geen gebruik kan maken van de mazen in belastingwetten van verschillende landen. Zo wordt het moeilijker voor het Nederlandse midden- en kleinbedrijf om goed te concurreren.

Europese vennootschapsbelasting

GroenLinks vindt dat het tijd wordt dat belastingparadijs Nederland zijn wetten gaat aanpassen om belastingontwijking te voorkomen. Als landen geen afspraken maken blijven ze elkaar aftroeven met lage belastingtarieven. Zo krijgen wij een ‘race to the bottom’ waar niemand van profiteert. Daarom zet GroenLinks zich in voor een Europese gemeenschappelijke grondslag en tarief voor de vennootschapsbelasting.

Actieplan

GroenLinks strijdt al jaren om de excessieve fiscale voordelen voor multinationals fors te beperken. Wij zetten in op een integrale aanpak van belastingontwijking met een concreet actieplan, dat bijvoorbeeld strengere vestigingseisen bevat voor bedrijven en antimisbruikbepalingen voor verdragen.