Bijstand

GroenLinks pleit voor een sociale bijstand die uitgaat van vertrouwen in plaats van wantrouwen. De bijstand is een sociaal vangnet voor iedereen die niet aan het werk kan komen. De overheid moet helpen om mensen in de bijstand zo snel mogelijk aan werk te helpen.

Meedoen centraal

GroenLinks wil de nadruk leggen op wat mensen wél kunnen en daarin investeren. Recht op goede scholing, werk en toegankelijke kinderopvang zijn essentieel. Meedoen moet centraal staan. GroenLinks verzet zich tegen voorstellen om extra sancties en boetes op te leggen aan mensen in de bijstand.

Tijdelijke baan

Mensen die vanuit een uitkering een tijdelijke baan of deeltijdbaan vinden, moeten makkelijk tijdelijk hun uitkering 'on hold' kunnen zetten. Dat zorgt ervoor dat mensen aan het werk kunnen en voorkomt dat ze in een later stadium weer de bureaucratische rompslomp van het aanvragen van een uitkering in moeten gaan. 

Sociale bijstand

Ook willen we minder repressie en controle, en meer vertrouwen. Leg mensen in de bijstand minder regels op en laat ze gemakkelijker bijverdienen. Een sociale bijstand zorgt voor meer zelfredzaamheid en leidt uiteindelijk beter naar werk. Bovendien verhogen we de bijstandsuitkering, waardoor mensen beter rond kunnen komen zolang ze zonder werk zitten.