Wij willen:

  • De bijzondere bevoegdheden van de overheid verminderen
  • Wettelijke schuldsanering toegankelijker maken
  • Onderzoeken of het mogelijk is om schulden van de meest kwetsbaren (deels) kwijt te schelden

De overheid als grootste schuldeiser

Voor de coronacrisis had 1 op de 5 huishoudens in Nederland betalingsproblemen. Dit is sindsdien alleen maar erger geworden. De grootste schuldeiser in Nederland is de overheid. 

De overheid heeft een aantal bijzondere bevoegdheden. Ze kunnen rechtstreeks geld van iemands rekening afschrijven en toeslagschulden verrekenen met andere toeslagen. Ook krijgt de overheid voorrang op andere schuldeisers.

Dieper en dieper in de schulden

De overheid krijgt voorrang bij schulden. Tegen de tijd dat de schuldeisers aan de beurt zijn, is er weinig geld meer over. Hierdoor werken veel van hen niet mee aan een oplossing, zoals gedeeltelijke kwijtschelding of een betalingsregeling. Omdat ze niet meewerken blijven schulden bestaan, en blijft het probleem onopgelost.

Het is op dit moment moeilijk om de wettelijke schuldsanering in te gaan.  Ook brengt de overheid mensen vaak nog dieper in de schulden met boetes en incassokosten. De eerste schulden kunnen al niet betaald worden, en dankzij de boetes wordt dat probleem nog groter. Dit systeem laat mensen die onze hulp het hardst nodig hebben vallen.

Mensen sneller helpen met schulden

De overheid zou mensen moeten helpen, niet verder in de problemen brengen. GroenLinks wil dat de bijzondere bevoegdheden van de overheid worden verminderd. Ook krijgt de overheid geen voorrang meer op andere schuldeisers. En we vereenvoudigen het toeslagen- en belastingstelsel. 

We maken de wettelijke schuldsanering makkelijker bereikbaar. Zodat meer mensen sneller geholpen kunnen worden, en schulden niet blijven groeien 

Daarnaast wil GroenLinks uitzoeken of het mogelijk is om schulden van de meest kwetsbare mensen (deels) kwijt te schelden.