Europese rechtsstaat

Als Europese landen delen we een aantal fundamentele uitgangspunten: de democratische rechtsstaat, burgerrechten, de gelijke behandeling van man en vrouw, de bescherming van minderheden. Deze principes zijn geen menu waaruit landen kunnen kiezen. Landen die zich willen aansluiten bij de Europese Unie moeten zich hieraan houden.

Helaas gaat het in landen als Hongarije en Polen slecht met de rechtsstaat. Rechters zijn vervroegd met pensioen gestuurd. In Hongarije verdwenen EU-fondsen bedoeld voor het helpen van de Hongaarse burgers in de zakken van Viktor Orban en consorten.

In september 2018 is een rapport over Hongarije van GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini aangenomen. Hiermee is een zogenaamde artikel 7 procedure tegen het land gestart. Dit is een procedure die uiteindelijk kan leiden tot zware sancties, zoals Hongarije het stemrecht in Europese besluitvorming ontnemen.

GroenLinks steunt in landen als Hongarije en Polen de maatschappelijke bewegingen die zich tegen verslechtering van de rechtsstaat verzetten. Een land dat grondrechten systematisch schendt, verliest wat GroenLinks betreft de toegang tot Europese fondsen.