Opiniemakers, zoals politici, publicisten, demonstranten, cartoonisten, cabaretiers en theatermakers moeten kunnen zeggen wat ze willen. Ook als dat schokkend is voor anderen. Van moderne burgers mag je verwachten dat ze tegen een verbaal stootje kunnen en zich verbaal verweren of de gewraakte opvatting negeren.

Bescherming

Niemand moet zich het zwijgen laten opleggen wegens angst voor bedreigingen. Wie bedreigd wordt vanwege zijn of haar mening, moet kunnen rekenen op bescherming van de overheid. Anders gaat het publieke en politieke debat aan zelfcensuur ten onder. Het belang van het vrije woord moet uitgedragen worden. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd.

De vrijheid van meningsuiting is niet onbeperkt. Maar GroenLinks vindt dat elke beperking van die vrijheid een duidelijk maatschappelijk doel moet dienen. Bijvoorbeeld het voorkomen van discriminatie of het voorkomen van aanzetten tot haat en geweld.