Huren

Er moeten voor iedereen betaalbare en goede woningen beschikbaar zijn. De wachtlijsten voor sociale woningen zijn nu veel te lang. GroenLinks wil daarom dat meer sociale huurwoningen worden gebouwd en dat de doorstroming wordt bevorderd.

Scheefwonen

Sociale huurwoningen zijn er om ervoor te zorgen dat ook mensen met een laag inkomen in een goede woning kunnen wonen. Mensen die meer gaan verdienen, blijven nu vaak in hun sociale huurwoning wonen omdat de huizenmarkt op slot zit. Dit is niet de bedoeling. GroenLinks wil dat mensen die meer verdienen ook meer huur gaan betalen. 

Gemengde wijken

Woonwijken moeten toegankelijk zijn voor alle inkomensgroepen. GroenLinks wil dat mensen meer keuzevrijheid krijgen door gemengd te bouwen voor arm en rijk, kopers en huurders. GroenLinks wil dat de overheid de gemengde woningbouw afdwingt bij woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars. De leefbaarheid moet worden verbeterd door voor voldoende groen en parken te zorgen. De overheid moet structureel geld ter beschikking stellen aan gemeenten om wijken mooier, groener en leefbaarder te maken.

Duurzame woonvoorraad

GroenLinks vindt dat woningcorporaties hun woonvoorraad moeten verduurzamen. Dit kan door woningen te isoleren en zonnepanelen op de daken te leggen. Op deze manier worden drie vliegen in één klap geslagen: het is goed voor het milieu, de energierekening valt lager uit en het levert een hoop werkgelegenheid op. Om woningcorporaties aan te sporen hun woningen snel te verduurzamen wordt een korting gegeven op de verhuurderheffing voor elke renovatie tot Nul-op-de-Meter.