Onderzoek heeft uitgewezen dat natuur goed is voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Daarom wil GroenLinks meer ruimte voor groen in de stad, zoals parken, bomen en stadstuinen. Dat is goed voor de luchtkwaliteit, het lokale klimaat en de waterhuishouding. Ook maakt het de buurt mooier en prettiger. Daarnaast wil GroenLinks ruimte bieden aan initiatieven voor stadslandbouw.

Stadslandbouw

GroenLinks wil dat gemeenten initiatieven ondersteunen van mensen die groenten en fruit willen verbouwen in de stad. Braakliggend terrein leent zich uitstekend voor de aanleg van buurtmoestuinen. Gemeentelijke regelgeving mag dit niet onnodig in de weg staan.

Stadslandbouw bevordert de regionale productie van voedsel. Ook is het goed voor de sociale cohesie in de wijk. Het geeft mensen de kans om samen bezig te zijn en kennis, ideeën en producten uit te wisselen.