Wij willen:

  • Meer sociale huurwoningen bouwen;
  • De huurprijzen in de vrije sector begrenzen, de flexibilisering terugdringen en de marktwerking in de huursector voor het grootste deel afschaffen;
  • Dat huurwoningen zo duurzaam mogelijk worden zodat de energierekening van de huurders omlaag gaat.

Nederland zit in een wooncrisis

De woningmarkt zit volledig op slot. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn veel te lang. In sommige gemeenten staan mensen meer dan 10 jaar op de wachtlijst. De prijzen voor een huurwoning in de vrije sector zijn onbetaalbaar geworden. En de winnaars van dit alles zijn de beleggers en speculanten. Het kabinet heeft vrij spel gegeven aan de markt, en de ongelijkheid in Nederland alleen maar vergroot.

Lange wachtlijsten

Sociale huurwoningen zijn er om ervoor te zorgen dat ook mensen met een laag inkomen in een goede woning kunnen wonen. Starters en mensen met een lager inkomen kunnen vrijwel niet aan een woning komen. Daarbij komt de enorme stijging van de huizenprijzen waardoor ook veel gezinnen geen kans maken op de woningmarkt. Leraren, verpleegkundigen en politieagenten kunnen in veel gemeenten geen betaalbare woning meer vinden. Wat GroenLinks betreft moet er met prioriteit betaalbare woningen worden gebouwd, zodat het voor iedereen weer mogelijk wordt om een passende woning te vinden.

Meer sociale huurwoningen bouwen en huurprijzen begrenzen

We schaffen de verhuurdersheffing af zodat er meer sociale huurwoningen worden gebouwd en de doorstroming wordt bevorderd. De vrijgekomen middelen investeren woningcorporaties volledig in de bouw en het beheer van voldoende betaalbare woningen, het verlagen en bevriezen van te hoge huren, de leefbaarheid van wijken en de verduurzaming van woningen.

We nemen het initiatief voor de bouw van tienduizenden studentenwoningen, waarbij we gezamenlijke woonvormen stimuleren om contact tussen studenten te bevorderen.

Afschaffen marktwerking

We schaffen de vrije marktwerking in de huursector voor het grootste deel af. Daardoor gaan de meeste mensen die huren in de vrije sector veel minder (tot honderden euro’s) huur per maand betalen. De overheid gaat voor meer dan 90 procent van de woningen de maximale huur bepalen; dit doen we door het woningwaarderingsstelsel voor woningen met een waarde tot 250 punten (ca.1.350 euro) verplicht te maken.

Huurders krijgen via de Huurcommissie het recht met terugwerkende kracht een meer dan maximaal toegestane huur aan te vechten, zodat huisjesmelkers niet ongestraft te hoge huren blijven vragen. De WOZ-waarde (de berekening van de waarde van de woning) wordt verwijderd uit het woningwaarderingsstelsel om te voorkomen dat de huur in populaire gebieden omhoogschiet. Om speculatie en vakantieverhuur via platforms als Airbnb tegen te gaan, krijgen gemeenten de mogelijkheid om een woonplicht voor onbepaalde duur in te stellen voor zowel nieuwbouw als bestaande woningen (huur en koop). Hierdoor kunnen woningen niet gekocht worden om door te verhuren. Dit betekent dat woningen beschikbaar komen voor mensen om in te wonen en niet om er mee te beleggen.

Voor het verhuren van woningen wordt een vergunning verplicht; deze wordt ingetrokken als blijkt dat een verhuurder discrimineert of zich op een andere manier niet als goed verhuurder opstelt.

Duurzame woonvoorraad

GroenLinks vindt dat woningcorporaties hun woonvoorraad moeten verduurzamen. Dit kan door woningen te isoleren en zonnepanelen op de daken te leggen. Op deze manier worden drie vliegen in één klap geslagen: het is goed voor het milieu, de energierekening valt lager uit en het levert een hoop werkgelegenheid op. Om woningcorporaties aan te sporen hun woningen snel te verduurzamen wordt een korting gegeven op de verhuurderheffing voor elke renovatie tot Nul-op-de-Meter.

Toegankelijke woonwijken

Woonwijken moeten toegankelijk zijn voor alle inkomensgroepen. We willen dat mensen meer keuzevrijheid krijgen door gemengd te bouwen, voor mensen met een lager en een hoger inkomen, kopers en huurders. De overheid kan de gemengde woningbouw afdwingen bij woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars. We willen wijken mooier, groener en leefbaarder te maken.

Jesse deelt een folder uit op campagne

Meer weten?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste politieke nieuws in je inbox.

Wil je weten hoe GroenLinks je persoonsgegevens verwerkt? Bekijk dan onze privacyverklaring.