Wij willen:

  • Megastallen verbieden en mestoverschotten tegengaan;
  • Een kleinere veestapel;
  • Biologische landbouw stimuleren.

De bio-industrie heeft ernstige gevolgen voor mens, dier en milieu

Jaarlijks worden in Nederland vele miljoenen dieren geslacht, waarvan driekwart voor de export. De bio-industrie heeft ernstige gevolgen voor mens, dier en milieu. Door het grootschalige gebruik van antibiotica worden mensen en dieren sneller ziek. Oerwouden worden gekapt om soja voor veevoer te produceren.

Megastallen en mestoverschotten

Megastallen zorgen voor stankoverlast, een lelijk landschap, grootschalige mestfabrieken en veel dierenleed. De dieren hebben nauwelijks bewegingsruimte, komen nooit buiten en de kans op het uitbreken van dierziekten in megastallen is groot. De vogelgriep heeft bijvoorbeeld voor veel problemen gezorgd. Bij een uitbraak worden niet alleen besmette, maar ook gezonde dieren geruimd.

Mestoverschotten als gevolg van onze intensieve veehouderij tasten het milieu, ons water, de lucht en de bodem aan. Hierdoor is onze biodiversiteit in het geding.

Natuurinclusieve landbouw

GroenLinks wil af van de bio-industrie. Landbouw moet zo ingericht zijn dat er geen schade wordt aangebracht aan de natuurlijke waarde van de landbouwgrond. Er komt een einde aan de intensieve veehouderij en aan economische schaalvergroting die ten koste gaat van dierenwelzijn en landschap. We pleiten voor een kleinere veestapel en een verbod op megastallen.

GroenLinks wil dat we in Nederland minder dieren gaan houden. We hoeven niet de melkboer of de slager van de wereld te zijn. Daarom komt er een stelsel van grondgebonden dierrechten waarbij je de mest op eigen grond of in de regio moet kunnen afzetten en voer van dichtbij komt. Veetransporten worden aan banden gelegd: vier uur is het maximum. Grondgebonden, natuurinclusieve landbouw en gesloten kringlopen zijn de standaard. Een gezonde bodem met een verstandig gebruik van dierlijke mest wordt de basis van de landbouw. Biologische landbouw wordt gestimuleerd.

Veestapel.jpg

Meer weten?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste politieke nieuws in je inbox.

Wil je weten hoe GroenLinks je persoonsgegevens verwerkt? Bekijk dan onze privacyverklaring.