Wij willen:

  • Duurzame landbouw stimuleren;
  • De veehouderij in Nederland beperken;
  • Meer steun geven aan boeren die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen.

Huidige situatie in Nederland

Op dit moment houden we in Nederland 4 miljoen koeien, 12 miljoen varkens en 87 miljoen kippen voor de productie van vlees, zuivel en eieren. 75% van het geproduceerde vlees in Nederland wordt geëxporteerd naar het buitenland. Dit is totaal niet in balans met het milieu en het welzijn van mensen en dieren. Boeren zitten hierbij vast in een systeem waarin zij gedwongen worden steeds meer te produceren waardoor het aantal megastallen jaarlijks toe neemt, de focus ligt op lage kosten, en niet op het welzijn van de dieren.

De gevolgen van de bio-industrie

Het houden van zoveel dieren vraagt om een gigantische hoeveelheid veevoer. Wat tot gevolg heeft dat er grote stukken tropisch regenwoud worden gekapt om aan deze vraag te voldoen. Ook worden lokale boeren van hun land verjaagd.

Veel van het in Nederland geproduceerde vlees wordt geëxporteerd, en de grote hoeveelheid mest die deze dieren produceren, blijft in Nederland achter. De verwerking daarvan zorgt voor veel problemen, zoals de verontreiniging van lucht, water en grond, zure regen en het uitsterven van planten en dieren.

Daarnaast draagt intensieve veehouderij bij aan het stikstofprobleem. Stikstof is een belangrijke voedingsstof voor planten. Maar door verschillende bedrijfsactiviteiten is er in veel natuurgebieden te veel stikstof in de grond gekomen. Dat tast onze mooie natuur en de biodiversiteit aan.

Nederland als voortrekker van duurzame landbouw

GroenLinks vindt dat het anders moet in de landbouw. Nederland moet een voortrekker worden van een nieuwe landbouwpolitiek. Duurzame landbouw die beter is voor mensen, dieren en milieu. Alleen dan kunnen de problemen rondom het mestoverschot, dierziektes en de grootschalige productie van veevoer worden aangepakt.

Duurzame landbouw betekent voor GroenLinks een landbouw waar innovaties worden bevorderd, niet-duurzame megastallen worden verboden en de veestapel moet drastisch worden teruggedrongen. Dieren in de veehouderij moeten een dierwaardig bestaan hebben.

Kwaliteit moet boven kwantiteit staan

Als het aan ons ligt moet kwaliteit dus boven kwantiteit staan. Boeren verdienen een goede beloning voor hun diensten aan de samenleving, zoals natuurbeheer. Verder moeten boeren de handen ineen kunnen slaan, om een betere prijs te bedingen bij supermarktketens en de voedingsindustrie.

De Europese Groenen blijven zich sterk maken voor een groene landbouwpolitiek die boeren helpt om duurzame keuzes te maken. De EU moet meer steun geven aan boeren die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen, die investeren in dierenwelzijn of die hun bedrijvigheid verbreden met boerencampings, erfwinkels, zorgboerderijen en andere vormen van plattelandsontwikkeling.

Tractor

Meer weten?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste politieke nieuws in je inbox.

Wil je weten hoe GroenLinks je persoonsgegevens verwerkt? Bekijk dan onze privacyverklaring.