Wij willen:

  • Een CO2-plafond voor de luchtvaart;
  • Accijns op kerosine;
  • Afschaffen van nachtvluchten en handhaven van normen voor geluidsoverlast;
  • Regie op de ontwikkeling van de luchtvaart.

Een groeiend probleem

Het vliegtuig is de meest vervuilende vorm van transport. Vliegen brengt milieuvervuiling en geluidsoverlast met zich mee. Het aantal passagiers blijft groeien, omdat vliegtickets worden verkocht zonder dat de maatschappelijke en milieukosten in de prijs zitten. Dit gaat ten koste van klimaat, luchtkwaliteit én van gezondheid en levenskwaliteit van omwonenden.

Oneerlijke concurrentie

De luchtvaart ontloopt de kosten voor milieuvervuiling. Vliegtickets zijn vrijgesteld van BTW en kerosine is vrijgesteld van accijns. Ook krijgen regionale luchthavens veel subsidie van de overheid om ze draaiende te laten houden. Dit maakt het lastig voor schoner vervoer om met de luchtvaart te concurreren.

De vervuiler betaalt

GroenLinks wil dat de vervuiler gaat betalen, zodat bijvoorbeeld snelle treinen een eerlijke kans krijgen. Ook moeten de geluidsnormen rond Schiphol controleerbaar en gehandhaafd worden. Er moet een verbod op nachtvluchten komen, en het aantal korte afstandsvluchten moet drastisch verminderen.  GroenLinks vindt dat dit moet stoppen en wil bovendien niet nog meer overheidsgeld verspillen aan luchthavens die niet levensvatbaar zijn.

Luchtvaart moet het maatschappelijk belang dienen

De regels rond de luchtvaart zijn opgesteld om de sector maximaal te kunnen laten groeien, met het idee dat concurrentie zorgt voor het beste aanbod. Schiphol is nu veel te groot voor Nederland. Een luchtvaartbeleid voor de behoefte van Nederland leidt tot minder vluchten bij gelijke internationale bereikbaarheid.

Meer treinen, minder vliegen! Afspelen op YouTube