Koningshuis

Nederland is een monarchie. De Koning heeft nog steeds politieke invloed. GroenLinks vindt dat Nederland op termijn een republiek moet worden. Tot die tijd wil GroenLinks de rol van de Koning beperken tot een ceremoniële. 

Ceremonieel koningschap

Bij de ceremoniële rol van de Koning horen geen functies meer binnen het landsbestuur. De Koning ondertekent dan niet langer wetten en is geen voorzitter meer van de Raad van State, het belangrijkste adviescollege van de regering.

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel van GroenLinks om de informateur van het kabinet door de Tweede Kamer te laten benoemen. Hierdoor is de politieke invloed van de kiezer groter geworden en die van de Koning kleiner.

Krampachtigheid rond uitspraken van leden van het Koninklijk Huis is niet meer van deze tijd. Als het Koninklijk Huis alleen nog een ceremoniële functie heeft, kunnen de leden van het Koninklijk Huis grotere vrijheid krijgen; bijvoorbeeld om in het openbaar hun mening te geven.

Financiën

Ook worden de financiële vergoedingen voor de Oranjes aan banden gelegd. Momenteel ontvangen de drie belangrijkste leden van het Koninklijk Huis samen ruim zes miljoen euro per jaar, belastingvrij. GroenLinks vindt dat de leden van het Koninklijk Huis over hun inkomsten gewoon belasting moeten betalen, zoals in Groot-Brittannië. Ook het vermogen van het Koningshuis moet worden belast. De leden van het Koninklijk Huis moeten daarnaast hun privé-kosten zelf betalen.