Luchtvaart

Het vliegtuig is de meest vervuilende vorm van transport. Doordat er regelmatig extreem goedkope vliegtickets worden verkocht, blijft het aantal passagiers groeien. Dit brengt veel milieuvervuiling en geluidsoverlast met zich mee. GroenLinks pleit voor eerlijke prijzen, zodat schoon vervoer beter kan concurreren.

De luchtvaartsector ontloopt de kosten voor milieuvervuiling, doordat vliegtickets vrijgesteld zijn van btw en kerosine vrijgesteld is van accijns. Door deze belastingvoordelen concurreert het vliegtuig oneerlijk met schonere vormen van vervoer, zoals de trein. GroenLinks wil dat de vervuiler gaat betalen, op deze manier krijgen bijvoorbeeld snelle treinen een eerlijkere kans.

De normen voor geluid rond Schiphol zijn de afgelopen jaren steeds verder versoepeld. Dit moet anders: bewoners hebben recht op controleerbare normen waaraan de luchthaven zich moet houden. GroenLinks is voor een verbod op nachtvluchten en wil het aantal binnenlandse vluchten drastisch verminderen.

Veel regionale luchthavens worden met grote subsidies draaiende gehouden. Vliegveld Twente wil heropenen, Lelystad en Eelde hun banen verlengen en andere luchthavens willen flink uitbreiden. Zo dreigt vliegtuiglawaai in Nederland enorm toe te nemen en wordt de lucht steeds verder vervuild. GroenLinks vindt dat dit moet stoppen en wil bovendien niet nog meer overheidsgeld verspillen aan luchthavens die niet levensvatbaar zijn.